Earthlife Africa – För miljörättvisa i Sydafrika

I Sydafrika finns stora möjligheter att använda förnybar energi, men dagens energisystem är ändå beroende av kolkraft. Nu behöver landet ställa om för att följa Parisavtalet. Det här är precis vad miljöorganisationen Earthlife Africa arbetar för.

Earthlife Africa har i över 30 år verkat för mänskliga rättigheter och miljörättvisa i Sydafrika. Majoriteten av Earthlifes medlemmar är människor som är direkt påverkade av landets kolindustri. Sydafrika får idag 85 procent av sin energi från kol – ett av de fossila energislag som måste fasas ut för att stoppa klimatförändringarna.  

Sydafrikas kolkraftverk orsakar stora utsläpp och kolgruvorna förorenar sin omgivning. Det bidrar till klimatförändringarna och orsakar torka. Lokalsamhällen i direkt närhet till kolindustrin – där människor lever i fattigdom – drabbas hårt av vattenbrist och allvarliga hälsoeffekter. Därför verkar Earthlife och deras aktivister för en inkluderande omställning till ett rättvist energisystem där människor har tillgång till förnybar energi.  

Earthlife arbetar för att deras medlemmar ska tillgodoses den rätt de har som medborgare att påverka energiplaneringsprocesser.  

Många ledande medlemmar inom Earthlife är kvinnor. Eftersom kvinnor idag har lite att säga till om inom energisektorn har Earthlife startat Women Energy and Climate Forum där kvinnor kan mötas och samarbeta för en mer rättvis energipolitik.  

Earthlife vann 2017 Sydafrikas första klimatmål i domstol och stoppade utbyggnaden av ett kolkraftverk. De hänvisade till utbyggnadens negativa konsekvenser för klimatet. 

Foto: James Oatway

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll