Rätten till en framtid utan farliga kemikalier

Farliga kemikalier känner inga landgränser, därför samarbetar vi med miljöorganisationer runt om i världen. Tillsammans påverkar vi nationella lagstiftningar och globala avtal för att begränsa spridningen av farliga kemikalier i naturen. 

En stor mängd av de varor som vi använder till vardags i Sverige, som kläder, husgeråd och byggdelar till hus och datorer, är tillverkade i låg- och medelinkomstländer. Där kan vår konsumtion ha stor påverkan på naturen, den biologiska mångfalden och på människors hälsa.  

Med vatten, vindar, levande organismer och genom handel med varor rör sig kemikalier över landgränserna. Flera kemikalier kan ge svåra sjukdomar hos människor eller störa utveckling och fortplantning. Bara ett fåtal av dessa regleras genom avtal på global nivå och fortsätter därför att spridas på ett okontrollerat vis. 

På många håll i världen används farliga kemikalier som sedan länge är förbjudna i Sverige. Det drabbar i slutändan både natur och människor, inte minst människor som lever i fattigdom.  

Alla har rätt till hälsa och ett liv som inte hotas av farliga kemikalier som vi människor sprider. Rätten till hälsa slås fast i ett antal konventioner som handlar om mänskliga rättigheter. 

Därför arbetar Naturskyddsföreningen tillsammans med miljöorganisationer i andra delar av världen för att globalt stärka skyddet för miljön och människors hälsa vid användning av kemikalier.  

De globala nätverken IPEN och ZMWG påverkar besluten

Naturskyddsföreningen stöder det globala nätverket IPEN – International Pollution Elimination Network – och ZMWG – Zero Mercury Working Group. Dessa nätverk är med på global nivå och påverkar internationella överenskommelser som rör kemikalier. Det är viktigt att vanliga människor, och inte bara kemikalieindustrin, finns på plats när beslutsfattarna möts för att bestämma om kemikalier i vår framtid. Genom IPEN och ZMWG har vi sett till att några av de farligaste kemikalierna förbjudits i globala konventioner. De globala överenskommelserna påverkar i sin tur utvecklingen av kemikalielagstiftningen i en mängd enskilda länder. 

Några exempel på miljögifter som uteslutits är Dicofol (en pesticid), DecaDBE (flamskyddsmedel) och PFOA (industrikemikalie som används bland annat vid tillverkning av teflon). 

Förbud mot skadliga kemikalier på Filippinerna 

I Filippinerna stödjer Naturskyddsföreningen organisationen EcoWaste som vill hindra import av förbjudna kemikalier, både i produkter och i avfall. EcoWaste tar regelbundet stickprov på olika konsumentprodukter för att se efter vilka kemikalier de innehåller. På så sätt hjälper de myndigheterna att se till att lagarna om förbjudna kemikalier följs. EcoWastes arbete har lett till att ett flertal produkter dragits tillbaka från marknaden. Myndigheterna har också stiftat nya lagar som förbjudit farliga kemikalier efter att EcoWaste gjort dem uppmärksamma på problemen. 

– Är den här produkten ofarlig? Det är frågan vi ställer oss. 65 olika läppstift som innehöll farliga ämnen har dragits in från marknaden efter att vi larmat myndigheterna. Vattenfärgerna som skolan gav till barnen innehöll bly, men färgerna drogs också in efter vårt larm. Säkra leksaker för barnen är med på agendan. Vår rätt till kemikaliesäkerhet är en del av våra mänskliga rättigheter i Filippinerna, säger Aleen Lucero från Ecowaste.  

Det farliga kvicksilvret fasas ut i Afrika 

I Sydafrika arbetar Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation GroundWork aktivt mot användningen av kvicksilver, ett farligt miljögift som kan påverka centrala nervsystemet och orsaka missbildningar hos foster. Deras arbete har varit så framgångsrikt att de nu hjälper även andra länder i Afrika att fasa ut kvicksilveranvändningen. Deras arbete är en viktig del av Minamata-konventionen om global utfasningen av kvicksilver. 

Sydafrikas gruvindustri tvingas ta mer hänsyn till miljön

GroundWork har även gått ihop med andra organisationer och sett till att Sydafrikas gruvindustri har fått hårdare krav på miljöhänsyn. Några planerade kolgruvor har åtminstone tillfälligt stoppats eftersom gruvföretagen inte kunnat visa att de kommer att ta tillräcklig hänsyn till miljön under gruvbrytningen. Men problemen är enorma, och än finns mycket kvar att göra. 

Illegal dumpning av kemikalier avslöjas i Kina 

Genom Naturskyddsföreningens stöd till Pacific Environment har flera fall av illegal dumpning av farliga kemikalier avslöjats och lokala samhällen har fått stöd för att driva frågor om transparens och rätt till ersättning i domstol. Stödet har även möjliggjort byggandet av en databas med information som hjälper företag att bli av med farliga kemikalier på laglig väg. Databasen innehåller information om över 1000 företag som är auktoriserade att hantera farligt avfall. 

Rätten till ett liv utan farliga kemikalier som spridits av människan 

Kampen mot farliga kemikalier pågår hela tiden, och hela tiden tillkommer nya. Vi har alla rätt till en miljö där vi kan leva ett hälsosamt liv utan fruktan för farliga kemikalier som sprids av människor. Därför är det viktigt att fortsätta att arbeta tillsammans över landgränserna för att inte farliga kemikalier ska spridas i naturen eller påverka människors hälsa. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll