TERRAMAR – I hälften av byarna pågår markkonflikter

I delstaten Ceará i nordöstra Brasilien pågår flera utdragna markkonflikter. Privata aktörer vill exploatera den känsliga och för lokalbefolkningens försörjning viktiga kustmiljön. Terramar verkar för att skydda kustens ekosystem genom att stärka lokala gräsrotsorganisationer.

Av Brasiliens 8 000 kilometer långa kust tillhör närmare 600 kilometer delstaten Ceará. Längs den kuststräckan finns många kustsamhällen där den huvudsakliga försörjningen kommer från fiske. Här pågår ett stort antal markkonflikter som närmare hälften av de drygt hundra småsamhällena längs kuststräckan är indragna i. Konflikterna handlar ofta om privatisering av kusten för att skapa utrymme för industrier, massturism och för odling av tropiska jätteräkor och fisk. 

Terramar är en brasiliansk ideell organisation som är verksam i kustsamhällena i delstaten Ceará. Terramar betyder land och hav och organisationen arbetar med att skydda kustens ekosystem mot storskalig exploatering genom att stärka befintliga gräsrotsorganisationer och öka lokalt deltagande i förvaltningen av naturens resurser. Dessutom samordnar Terramar lokala initiativ för kollektiv byturism inom ramen för nätverket Rede Tucum. Terramar utgår från kustbefolkningens rättigheter och fokuserar särskilt på kvinnors situation i kustområdena. 

Organisationen grundades 1993 och huvudkontoret ligger i Ceará-provinsen. Samarbetet med Naturskyddsföreningen inleddes under 2012. 

Foto: Agneta Liljestam

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll