Företagssamarbeten: MQ och JOY

Naturskyddsföreningen samarbetar sedan 2017 med MQ och JOY. Butikerna började från och med 1 juni 2017 att ta betalt för plastkassarna i butik och hela överskottet går till Naturskyddsföreningens miljöarbete.

Samarbetet med MQ och JOY är ett tidigare samarbete.

Butikerna MQ och JOY är med i initiativet One Bag Habit. One Bag Habit initiativet lanserades av H&MKappahl och Lindex och syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. 

Samtidigt väljer MQ Holding som driver MQ och JOY att skänka hela överskottet från försäljningen av påsar till Naturskyddsföreningen. Samarbetet innebär även att Naturskyddsföreningen får möjligheten att hjälpa MQ Holding i olika hållbarhetsfrågor.

Syftet med samarbetet är att minska mängden plastpåsar i samhället, generera stöd till Naturskyddsföreningens arbete samt att  hjälpa MQ Holding och deras butiker i en hållbar riktning. Två år efter att samarbetet inleddes hade antalet påsar minskat med 57 procent, vilket motsvarar ungefär 3,7 miljoner färre påsar och ca 125 ton plast.

- Vi vill uppmuntra våra kunder att avstå från påsen helt eller att köpa en hållbar påse som kan återanvändas vid flera tillfällen innan den återvinns, säger Christina Ståhl som är VD för MQ Holding

MQs tidigare påse bestod av 100% nyråvara. De nya påsarna består istället av 10% oysterlean som är ett förnyelsebart material baserat på ostronkalk, 35% post consumer recycled som återvunnen plast som samlats in från konsumentmarknaden samt 55% återvunnen industriplast, material i polyeten som blivit underkänt vid tillverkning som kan användas för tillverkning av enklare produkter såsom en bärkasse. Fördelen med denna produkt är att den har ett väsentligt lägre CO2 avtryck. Joy kommer under året att övergå till en mer hållbar påse.

- Via vårt samarbete med Naturskyddsföreningen går överskottet från försäljningen av påsar till deras arbete för miljön, naturen och en hållbar framtid. Vårt gemensamma mål är att minska förbrukningen av våra påsar där vi hoppas att MQ och Joy´s kunder tackar nej till påsen om man inte är i behov av den men om man köper den inser vikten av att återanvända och slutligen återvinna påsen som man har köpt, säger Christina Ståhl.

One Bag Habit

One Bag Habit är tänkt att underlätta och snabba på övergången till en mer hållbar användning av påsar. One Bag Habit är ett svar på ett kommande EU-direktiv att minska förbrukningen av plastpåsar. Som medlem i One Bag Habit förbinder företag sig att: 

  • Ta betalt för samtliga påsar som erbjuds till kund, oavsett material eller storlek.
  • Informera kunderna om påsars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad konsumtion av påsar och hur man som kund kan bidra till en mer hållbar konsumtion av påsar.
  • Erbjuda påsar till sina kunder som är gjorda av mer hållbara material och går att återvinna.
  • Donera eller investera överskottet från försäljningen av påsar till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.
  • Rapportera om resultatet årligen.

Läs mer om intiativet på www.onebaghabit.se

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!