SKOG och mark

Rädda skogens alla värden!

Värdefull skog kalhuggs, skogens biologiska mångfald urholkas och balansen som är grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas. På många håll blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Vi behöver vi en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk. 

Kalender

plocka svamp, svensk skog, naturaktivitet, människor, utomhus, vandra, skogspromenad,

Skog och mark

Våra segrar inom skog och mark

Läget för våra skogar är akut. Men kampen för skogen och dess invånare går vidare. Här är några av de saker som vi hittills uppnått tillsammans.

28 feb, 2021 • 2 min att läsa

Hjälp oss att skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.
skogsnätverket

Engangemang som gör skillnad

Gillar du skog? Gå med i skogsnätverket

Naturskyddsföreningens skogsnätverk är till för dig som är medlem och som vill vara aktiv inom  frågor som rör skog. Tillsammans arbetar vi för en hållbar skogspolitik, ett hållbart skogsbruk samt att bevara skyddsvärda skogar. 

Hare,Småvilt,skog,Åker

Att ta hand om en övergiven unge eller ett skadat djur

Många undrar vad de ska göra med övergivna djurungar eller skadade djur som de hittat i naturen. En övergiven unge är oftast bäst att låta vara, men är ett djur skadat – ring polisen eller Länsstyrelsen.