Biologisk mångfald

Biologisk mångfald – en överlevnadsfråga

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat. Men vår överlevnad hotas – i det sjätte massutdöendet av arter måste vi växla om till hållbar utveckling. 

naturfalken, skolan, skolövning, tornfalk

Quiz

Naturfalken – vad kan du om arterna?

Lär dig mer om arter och sätt dina naturkunskaper på prov! Naturfalken är ett simborgarmärke för artkunskap för alla åldrar. Utmana dig själv och andra – antingen online eller ute i naturen.

Kalender

En fjällräv som sträcker ut sig och gäspar.

Så hänger biologisk mångfald och klimatet ihop

Världens längsta blomsteräng

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

Clearcutting area by a spruce forest

Vad innebär naturkrisen?

Så påverkas ålgräs av exploatering

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

grekvädd,blomma,blommor,växt,växter,humla,humlor,insekt,insekter,nässelfjäril,fjäril,fjärilar,pollinera,pollinerar,pollinering

Operation rädda bina

Var med och arbeta för fler surrande bin

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och gör en viktig insats!

Vad vill du göra för den biologiska mångfalden?

blåklocka, äng, morgonsol, blomsteräng, hage, sommar, Småland

Ängen – livsviktig både förr och nu

”Ängen är åkerns moder” finns det ett gammalt talesätt som lyder. Det visar hur viktig ängen var för människan förr. Idag är ängen fortfarande livsviktig, men främst för den biologiska mångfaldens skull.

Jordbruk, mat, skörda, biologiska mångfald, bonde, kvällen, fält, produktion, klimat

Jordbrukets effekt på biologisk mångfald

Det intensiva jordbruket har länge varit en stark drivkraft bakom förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt kan rätt typ av jordbruk vara en del av lösningen. Sättet som människan brukat jorden har varierat över tid men det har alltid påverkat den biologiska mångfalden – på gott och ont. Häng med på en historielektion!  

Skäl till att välja ekologiskt kaffe

5 viktiga varor att välja eko – för världens bin

Är det möjligt att ett bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige ändå kan användas vid odling av de varor som säljs i våra matbutiker?Ja, faktiskt. Importerade varor kan vara besprutade med bekämpningsmedel som är både förbjudna inom EU och giftiga för bin.