Värna våra hav

4 utmaningar för världshaven

Våra livsviktiga hav mår inte bra och står inför flera stora utmaningar. Men varför är det viktigt att haven mår bra? Och vad behöver göras för att haven ska bli friskare? 

Så kan vi rädda världens hav

Kalender

Östersjötumlare. Foto: Héloïse Hamel

hav och vatten

Så bör tumlaren skyddas i svenska vatten

Tumlaren, Östersjöns enda val, skyddas av EU:s Art- och habitatdirektiv. Trots det är Östersjötumlaren så starkt hotad att förlusten även av enskilda djur kan få förödande konsekvenser för hela populationens överlevnad.

Fiskar, Fisk, Ål, Hav, Vatten
Hav och vatten

Viktiga segrar för hav och vatten

Världens hav dammsugs på liv, tonvis av döende fisk slängs tillbaka och de vanligaste matfiskarna håller på att ta slut. Samtidigt får miljontals fattiga svårt att överleva när det traditionella fisket trängs undan. Vi arbetar hårt för förändring. Här är några av våra segrar för hav och vatten. 

1 apr, 2021 • 4 min att läsa

Stöd våra hotade hav!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

En sjögräsäng i turkost vatten.

Gå med i havsnätverket

Var med och arbeta för friskare hav och vatten

Vill du också göra en insats mot nedskräpning, överfiske och förlust av biologisk mångfald i hav och vatten?

Vad vill du göra för våra hav och vatten?

hav,trål,trålfiske,trålnät

Svensk fiskepolitik: Ett brott mot EU-rätten

Haven är i kris och hotas från många håll. Ändå tillåter svensk miljölagstiftning skadligt fiske i nästan alla skyddade områden. Därför anser Naturskyddsföreningen att Sverige bryter både mot EU-rätten och mot svensk lag.

Trots att larmrapporterna om havskrisen avlöser varandra saknar fortfarande över 92 procent av havet skydd mot skadlig verksamhet.

Det här kan du göra för att få haven att må bättre

Känner du dig maktlös då du hör larmrapporter om miljötillståndet i havet? Det är du inte! Det finns massor av saker du kan göra för att inte bidra till exempelvis ohållbart fiske eller övergödning. Här har vi samlat några tips.

Solstrålar under havsytan

Globala målen – så vill världen rädda haven

De globala målen, Agenda 2030, visar vägen framåt där miljö, sociala och ekonomiska aspekter är inräknade. Att haven fått ett eget mål är fantastiskt –äntligen får haven det erkännande de förtjänar. Men trots alla löften går arbetet för långsamt.