Hållbar utveckling

Miljö och mänskliga rättigheter – hur hänger de ihop?

Att skydda miljön och respektera mänskliga rättigheter går hand i hand. När människor tvångsförflyttas för att ge plats åt enorma dammbyggen, gruvor eller plantager kränks mänskliga rättigheter och naturen mister sina bästa väktare.

Kalender

Miljödemonstration, miljö, demonstration, Milano, Italien, människor

Vårt globala arbete

Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer runt om i världen. Vi är en del av en stark global miljörörelse. Tillsammans arbetar vi för fungerande ekosystem, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.
Urfolk, Thailand, Människor, miljöförsvarare, Asien, Skog, Globala

En kamp på liv och död

De hotas för sin kamp för miljön

Världen över finns miljöförsvarare som försvarar vår gröna planet. Men vem skyddar dem som skyddar naturen?