Hållbar utveckling

Miljö och mänskliga rättigheter – hur hänger de ihop?

Att skydda miljön och respektera mänskliga rättigheter går hand i hand. När människor tvångsförflyttas för att ge plats åt enorma dammbyggen, gruvor eller plantager kränks mänskliga rättigheter och naturen mister sina bästa väktare.

Manila, Protest, Demonstration, Filippinerna, 8 mars, Internationella kvinnodagen, Bönder, Farmers

Kalender

Täby naturskyddsföreningEvent
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Event

Miljödagen i Täby park

Datum: 19 sep, 202111:00 - 15:00

Plats: Galoppvägen 3, Täby

Täby kommun ordnar miljödag i Täby Park

Mer om evenemanget
Gävleborgs länFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

Ägandet av himmel och hav, skog och bygd

Datum: 23 sep, 202118:30 - 00:00

Plats:

Ägandet av himmel och hav, skog och bygd 23 sept kl 18.30 (digitalt, ev i kombination med fysiskt i Borlänge) Hur påverkar och styr ägandet dagens utveckling, alltifrån klimatkriser till användningen av internet? Föreläsning av Lars Jadelius, docent i arkitektur, historiker och kulturvetare.

Mer om evenemanget
DalarnaFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

Ägandet av himmel och hav, skog och bygd

Datum: 23 sep, 202118:30 - 00:00

Plats:

Ägandet av himmel och hav, skog och bygd 23 sept kl 18.30 (digitalt, ev i kombination med fysiskt i Borlänge) Hur påverkar och styr ägandet dagens utveckling, alltifrån klimatkriser till användningen av internet? Föreläsning av Lars Jadelius, docent i arkitektur, historiker och kulturvetare.

Mer om evenemanget
Täby naturskyddsföreningUtflykt
Utflykt

Dagvattendammarna vid Ängsholmsparken

Datum: 1 okt, 202115:30 - 17:30

Plats: Effes Väg, Täby

Vi får veta hur Täby kommun tar hand om dagvattnet i delar av Gribbylund

Mer om evenemanget
Naturskyddsför. i Södertälje-NykvarnFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

FN och hållbar utveckling

Datum: 5 okt, 202118:00 - 19:00

Plats:

De globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa framtidsplan som världens länder någonting antagit.

Mer om evenemanget
NorrbottenFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

Miljö och folkhälsa

Datum: 7 okt, 202119:00 - 20:00

Plats: Norrbotten

Vad är folkhälsa? Hur är den beroende av ekologisk hållbarhet? Erkända hälsorisker ställs i proportion till effekterna av nutida och eskalerande ekologisk kris. Coronapandemin lyfts som ett exempel på hur hela världen snabbt kan ställa om vid hot. Även IPCC:s senaste rapport utgör ett underlag för föreläsningen. Deltagarna får reflektera och diskutera klimaträttvisa och global folkhälsa. Naturskyddsföreningens framtidsstrategi kopplas till långsiktigt folkhälsoarbete lokalt och globalt. Sett i föreläsningens ljus – kan Naturskyddsföreningen beskrivas, inte bara som en naturkämpe, utan även en folkhälsokämpe?

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i VärnamoFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

Bildvisning med Mattias Bokinge

Datum: 13 okt, 202118:00

Plats: Värnamo

Mattias Bokinge, Skillingaryd, visar och berättar till egna bilder från naturen i bygden med tonvikt på skyddad natur i Gnosjö och Gislaved.

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och BromöllaEvent
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Event

Ljusföroreningar

Datum: 27 okt, 2021 - 15 sep, 202118:00 - 20:00

Plats: Västra Storgatan 51H, Kristianstad

Inbjudan till intressekväll med Ulrika Tollgren som kämpar för en bättre ljuskultur.

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i AlvestaFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

Skogen och klimatet

Datum: 8 nov, 202119:00

Plats: Alvesta Folkets Hus

Vilken betydelse har skogen för klimatet? Vilken påverkan har hyggesbruk respektive hyggesfritt skogsbruk? Vad menas med att skogen binder kol, och vilken betydelse har kollagring i marken?

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i SollentunaUtflykt
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Utflykt

Framtidens park – Blågröna stråket i Väsjön

Datum: 27 feb, 202211:00 - 13:00

Plats: Frestavägen 116, Sollentuna

Hur kan människan samexistera med djur och natur i en hållbar kommun? Sollentuna har på senare år gjort flera satsningar för att möjliggöra en grönare samhällsplanering med fler naturvärden. Med planer för både urban grön-struktur och hållbar vattenhantering finns höga ambitioner, men att faktiskt integrera dessa planer i samhällsbyggandet är en stor utmaning.

Mer om evenemanget
Miljödemonstration, miljö, demonstration, Milano, Italien, människor

Vårt globala arbete

Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer runt om i världen. Vi är en del av en stark global miljörörelse. Tillsammans arbetar vi för fungerande ekosystem, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Urfolk, Thailand, Människor, miljöförsvarare, Asien, Skog, Globala

En kamp på liv och död

De hotas för sin kamp för miljön

Världen över finns miljöförsvarare som försvarar vår gröna planet. Men vem skyddar dem som skyddar naturen?

Vad vill du göra för en hållbar utveckling?