Engagera dig

Aktuella kampanjer och projekt

Kampanjer och projekt som är aktuella just nu och hur du kan engagera dig i dem.

Hitta ditt engagemang

Här lyfter vi aktuella kampanjer och projekt som du kan inspireras av och engagera dig i. Ännu fler sakfrågor och sätt att agera för natur, klimat och miljö hittar du på samlingssidan Engagera dig. För vi är säkra på att vi är många som vill och behöver dra åt samma håll för att rädda planeten.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Vad vill du göra?

Upptäck skogens magi

Besök en skog under Skogsdagarna 16–24 september. Du kan också ordna en aktivitet med oss.

Bidra till ekoeffekten

Att välja ekologiskt ger en positiv effekt på miljön. Här får du fem tips på hur vi kan bli fler som väljer eko.

Pappa och hans två döttrar äter frukost. Pappan skär ost.

Starta dagen med eko

I år handlar Miljövänliga veckan (alltid vecka 40) om ekologisk frukost, med extra fokus på ost.

Närbild på fröer.

Samla in lokala fröer

Att samla in och så fröer från lokala växter gynnar den biologiska mångfalden.

Engagemangshelg

Du som är eller vill bli aktiv i Naturskyddsföreningen är varmt välkommen helgen 14–15 oktober.

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

Solstrålar genom skogen. Påverka lokalt. Påverka din kommun.

Påverka din kommun

Saknas cykelbanor, finns planer på att bebygga din tätortsnära skog eller får barnen för lite ekologiskt i skolan? Här får du tips och verktyg för att kunna påverka lokalt i miljöfrågor.