Engagera dig

Aktuella kampanjer och projekt

Här finns Naturskyddsföreningens kampanjer och projekt som är aktuella just nu och information om hur du kan engagera dig i dem.

Hitta ditt engagemang

Här lyfter vi aktuella kampanjer och projekt som du kan inspireras av och engagera dig i. Ännu fler sakfrågor och sätt att agera för natur, klimat och miljö hittar du på samlingssidan Engagera dig. För vi är säkra på att vi är många som vill och behöver dra åt samma håll för att rädda planeten.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Vad vill du göra?

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

Delta i Sveriges största upptäcktsfärd i skogen

Skogsdagarna 19–29 september är det perfekta tillfället att ge dig ut på äventyr och uppleva skogens magi. Häng med på planerade aktiviteter eller ordna en aktivitet för andra.

Två tjejer byter kläder på en klädbytardag

Sätt fokus på kläderna

Var med i höst när vi uppmärksammar klädindustrins enorma avtryck på miljö och klimat – och vad vi kan göra åt det.

Gynna mångfalden med lokala fröer

Att samla in och så fröer från lokala växter gynnar biologisk mångfald. På Fröets dag den 30 augusti uppmärksammas vikten av lokala fröer. 

Rädda bina: stoppa gifterna

Skriv på för bina: Stoppa gifterna!

"Bivänliga" trädgårdsväxter med miljögifter som är farliga för bin. Var med och kämpa för våra vilda trädgårdsmästare!

Ordna en klädbytardag 5 oktober

Under Green Action Week utlyser vi en nationell klädbytardag och peppar för hållbar klädkonsumtion. 

Bryt bilberoendet

Parkeringar, avgaser och buller. Eller mysiga torg, gröna parker och plats för gång och cykel i våra tätorter. Hjälp kommunen att ställa om.

Solstrålar genom skogen. Påverka lokalt. Påverka din kommun.

Påverka din kommun

Saknas cykelbanor, finns planer på att bebygga din tätortsnära skog eller får barnen för lite ekologiskt i skolan? Här får du tips och verktyg för att kunna påverka lokalt i miljöfrågor.

Vitryggig hackspett

Engagera dig för den hotade vitryggiga hackspetten

Utan ideella insatser hade inte Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspett varit möjligt! Vill du också engagera dig för den akut hotade vitryggen? Här får du veta vad du kan göra.