Jordbruk och mat

Betande djur ger rik natur

Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. En betad hage kan innehålla så många som 40 olika arter per kvadratmeter. Det är värdefullt i sig, men bidrar även till att göra naturen mer robust för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringen.  

hage,biologisk,mångfald,grön,himmel,skog

Kalender

Naturskyddsföreningen i LerumFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar!

Datum: 18 okt, 202118:00 - 20:00

Plats:

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar! Lokal strömmad visning av föreläsningen Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Tid: Måndag 18 oktober kl 18-20 Plats: Tollereds Biograf Arrangör: Studiefrämjandet Göteborg-Sjuhärad i samarbete med Lerums Naturskyddsförening vars lokale skogsexpert Bertil Svensson kommer till biografen och är beredd att svara på frågor. Alla vill åt skogen. Vi måste skydda befintliga skogar för att inte klimatförändringarna ska bli än värre än den befintliga prognosen, vi måste värna och återskapa den biologiska mångfalden, och samtidigt ska stora delar av klimatomställning komma från skogen. Byggmaterial, drivmedel, mat, textilier, förpackningsmaterial etc. Nyckeln till framtiden finns i skogen. Mikael Karlsson visar hur ett nytt skogsbruk kan hejda klimatkrisen och hjälpa miljön. Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen samtidigt som lönsamheten är god. Uppväxt på släktgård började han tidigt att arbeta med skog. Strax upptäckte han att den natur han älskade försvann när naturliga skogar höggs ner och ersattes av kalhyggen, gran- och tallplanteringar. En skog är så mycket mer än bara träd. Redan som tonåring ställde sig frågan om det inte skulle vara möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt. Femton år senare fann han svaret, i Lübeck. Ja – det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk och ha naturen kvar. Lönsamheten kan till och med öka. Där och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att lära sig och sedermera också även föreläsa och lära ut hur ekosystembaserat skogsbruk bedrivs. Efter tio års arbete skrev han boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som kom att bli mycket uppskattad. Idag sköts över 500.000 hektar mer Lübeckmodellen enbart i Tyskland. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer, eller kan växa naturligt. Modellen har spridits över världen och nu står Sverige på tur. Eventet är en del av årets invigning av Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland. Temat för i år är Antikorruption. I invigningen så tittar vi på den positiva aspekten nämligen fungerande demokrati. Och skogen som demokratisk angelägenhet för nuvarande och framtida generationer. Med stöd av Västra Götalandsregionen

Mer om evenemanget
Solros, Blomma, Blommor, Gul, Orange, Humla, Humlor, Insekt

Jordbruk och mat

Våra segrar inom jordbruk och mat

Vi har satt stopp för skadliga bekämpningsmedel, skapat en ekoboom i Sverige och fått tusentals människor att göra insatser för våra hotade bin. Och vi har bidragit till att fler bönder kan försörja sig genom ekologiskt jordbruk. Vi arbetar hårt för förändring. Här är några av våra segrar inom jordbruk och mat.

10 jun, 2021 • 4 min att läsa

Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk!

Med din gåva kan vi kämpa för politiska satsningar på ekologiskt jordbruk och du bidrar till friska ekosystem, naturbetesmarker och ängar.

Gå med i mat- och jordbruksnätverket

Är du intresserad av jordbrukets miljöfrågor, global livsmedelsförsörjning och vill påverka utvecklingen?