Företagssamarbeten: Cervera

Naturskyddsföreningen ingår samarbete med Cervera. Fokus kommer ligga på arbetet mot miljögifter och markerar startskottet till ett nytt projekt. Ett välkommen initiativ från en av detaljhandels stora aktörer.

Samarbetet med Cervera är ett tidigare samarbete.

Under 2018 kommer Naturskyddsföreningen, med finansiellt stöd från Cervera, påbörja ett projekt för att undersöka miljö- och hälsoaspekter för material i livsmedelskontakt. De produkter som inkluderas är bland annat matlagningskärl, serveringskeramik, bestick och köksverktyg, men även livsmedelsförpackningar.

Antalet kemiska ämnen som används vid tillverkning av dessa produkter består uppskattningsvis av tiotusentals olika ämnen och bland dessa finns ett flertal som är misstänkt cancerogena, hormonstörande eller reproduktionsstörande. Naturskyddsföreningen kommer genom projektet kartlägga och rapportera om vilka farliga ämnen som fortfarande är tillåtna och i vilka produkttyper de kan hittas. Projektets syfte är att informera konsumenter, företag och politiker om de farliga ämnena och hur man kan undvika dem, samt påverka lagstiftare på EU-nivå att förbjuda dessa ämnen.

– Vi är jätteglada över att tillsammans med våra kunder kunna stötta Naturskyddsföreningens projekt om material som kommer i kontakt med livsmedel säger Johan Junehed, VD på Cervera. Vi hoppas att vi kan lära oss mycket av det Naturskyddsföreningen kommer fram till för att kunna erbjuda ännu högre kvalitet och mer hållbara produkter i våra butiker.

Att kartlägga och jobbar för att få bort miljögifter som finns i vår vardag är viktigt för både miljön och människors hälsa. Den här typen av projekt där vi kan skapa underlag både för politisk påverkan på europeisk nivå och information till samhället och våra medlemmar är en av grundstenarna i Naturskyddsföreningens verksamhet. Vi är glada att Cervera delar vår åsikt att detta är något som måste utredas och därför väljer att stötta projektet finansiellt.

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.seSe alla våra samarbeten

Bli först att gilla!