Företagssamarbeten: Hemköp

2017 började Hemköp erbjuda pantbara påsar. Nu används intäkterna från initiativet till att stötta Naturskyddsföreningens projekt På Djupet, som fokuserar på att lyfta hur våra hav mår.

Samarbetet med Hemköp är ett tidigare samarbete.

Havet är vårt största ekosystem som har en avgörande roll för ett hållbart klimat och det moderna samhället. På Djupet är ett projekt där Naturskyddsföreningen kommer lägga fokus på de havslevande organismer vars livsmiljöer och livmöjligheter förstörs av mänskliga aktiviteter som överfiske, bottentrålning, exploatering mm. Tack vare stödet från Hemköps initiativ med pantbara påsar, som genererar finansiellt stöd till Naturskyddsföreningen, kunde På Djupet sjösättas under 2018. Läs mer om På Djupet här.

Under 2017 introducerade Hemköp ett pantsystem för sina plastpåsar. Syftet med initiativet är att minska konsumtionen av plastpåsar, öka återanvändningen, uppmärksamma Hemköps kunder på plastpåsarnas påverkan på miljön och effektivisera återvinningsprocessen. När påsen inte kan användas längre pantas den i kassan, kundens köp rabatteras med 1 krona och Hemköp återvinner plasten till nya påsar. För varje påse som säljs, men inte pantas, donerar Hemköp 50 öre till På Djupet. 

– Med enkla medel har vi förenklat och ökat återvinningen av plast. Det är fantastiskt roligt att både kunder och medarbetare varit så positiva, så nu utökar vi panten till fler Hemköpsbutiker. Vi uppmuntrar de andra kedjorna att följa vårt spår, tillsammans kan vi minska konsumtionen av plastpåsar i handeln och mängden plast i naturen, säger Thomas Gäreskog, vd på Hemköp.

– Att minska mängden plast samt säkerställa att all plast som används återvinns på rätt sätt och inte hamnar i naturen är viktig fråga för Naturskyddsföreningen. Det handlar både om att minska mängden plast i naturen och att effektivisera resursanvändningen. Vi är glada att Hemköp utökar sitt initiativ att panta påsar och samtidigt väljer att stötta vårt arbete för hållbara hav, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!