Engagera dig

Gör en ideell insats för natur och miljö

Som medlem ska det vara lätt att engagera sig i Naturskyddsföreningen, därför finns fröpengar, ett litet bidrag för att så ett frö av engagemang.

Vad brinner du för?

Alla insatser för miljön är viktiga, stora som små och vi vet att mindre projekt kan väcka inspiration och engagemang till något större. Ordna ett klimatquiz med kollegorna, cykelreparationsdag i grannskapet eller en namninsamling.

Fröpengar ska gå till ideella projekt inom Naturskyddsföreningen drivna av enskilda medlemmar, ej föreningar eller företag.

Sista ansökningsdag 15 juni.

skogsutflykt

Frågor och svar

Vad krävs från dig för att kunna söka fröpengar? Hur bedömer vi projekten? Hur kan en budget se ut? 

Cropped hand of woman cooking food on barbecue grill at campsite

Inspiration och tips på aktiviteter

Ordna ett klimatquiz med kollegorna, cykelreparationsdag i grannskapet, ekofika för kompisgänget eller något helt annat. 

Ansök här

Som medlem ska det vara lätt att engagera sig. Därför finns fröpengar, ett litet bidrag för den som vill göra en ideell insats i Naturskyddsföreningen som också engagerar fler.

Sista ansökningsdag 15 juni.

Läs frågor och svar innan du fyller i ansökan.

Dina uppgifter

Så att vi kan se att du är medlem.

Är du osäker på clearing- och bankkontonummer eller vill komplettera med detta senare så kontaktar vi dig när vi fått in ansökan.

Är du osäker på clearing- och bankkontonummer eller vill komplettera med detta senare så kontaktar vi dig när vi fått in ansökan.


Om projektet

Det går självklart att vara fler som genomför projektet men endast en person ansvarar för ansökan.

ååååmmdd

ååååmmdd

Projektet får ta max sex månader. När projektet är slut ska det återrapporteras, se info längre ner.

Villkor för återrapportering

Inom en månad efter projektets slut ska den som fått fröpengar fylla i en kort rapportering om hur projektet gått och som visar hur bidraget använts. Spara kvitton för att kunna visa vilka kostnader du haft! Eventuellt överblivet bidrag ska betalas tillbaka.


Har du frågor kontakta oss på fropengar@naturskyddsforeningen.se.


Skicka