Engagera dig

Få bidrag till en miljöinsats

Det ska vara lätt att engagera sig, därför lanserar Naturskyddsföreningen nu ”fröpengar”, ett litet bidrag för att så ett frö av engagemang.

Vad brinner du för?

Fröpengar är till för att uppmuntra till ökat engagemang för miljö och natur hos medlemmar som vill bli aktiva i Naturskyddsföreningen. Syftet med fröpengar är att möjliggöra engagemang och aktiviteter på platser där det idag saknas.

Ordna ett klimatquiz med kollegorna, cykelreparationsdag i grannskapet, ekofika för kompisgänget eller något helt annat.

skogsutflykt

Frågor och svar

Vad krävs från dig för att kunna söka fröpengar? Hur bedömer vi projekten? Hur kan en budget se ut? 

Cropped hand of woman cooking food on barbecue grill at campsite

Inspiration

Ordna ett klimatquiz med kollegorna, cykelreparationsdag i grannskapet, ekofika för kompisgänget eller något helt annat. 

Ansök om fröpengar här!

För att kunna söka fröpengar ska du:

– Vara medlem i Naturskyddsföreningen
– Vara minst 18 år gammal
– Ha en idé som engagerar minst en person till utöver dig själv
– Motivera beloppet du ansöker om med en budget (max 5 000 kronor)

Läs frågor och svar innan du fyller i ansökan.

Dina uppgifter

Så att vi kan se att du är medlem.

Är du osäker på clearing- och bankkontonummer eller vill komplettera med detta senare så kontaktar vi dig när vi fått in ansökan.

Är du osäker på clearing- och bankkontonummer eller vill komplettera med detta senare så kontaktar vi dig när vi fått in ansökan.


Om projektet

Det går självklart att vara fler som genomför projektet men endast en person ansvarar för ansökan.

ååååmmdd

ååååmmdd

Projektet får ta max sex månader. När projektet är slut ska det återrapporteras, se info längre ner.

Villkor för återrapportering

Inom en månad efter projektets slut ska den som fått fröpengar fylla i en kort rapportering om hur projektet gått och som visar hur bidraget använts. Spara kvitton för att kunna visa vilka kostnader du haft! Eventuellt överblivet bidrag ska betalas tillbaka.


Har du frågor kontakta oss på fropengar@naturskyddsforeningen.se.


Skicka