BYT TILL EKO

Räkna ut din ekoeffekt

Testa ekoeffekten. Så mycket bekämpningsmedel och konstgödsel kan du stoppa när du byter till eko.

Byt en eller flera matvaror till ekologiskt för att se hur mycket naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel du stoppar på ett år. Och testa gärna vad som händer när fler byter till eko.

Bekämpningsmedel

Eko använder inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, alltså medel som inte förekommer naturligt i naturen. Siffrorna visar hur mycket brukslösning, dvs utspädd lösning i liter, som stoppas när du byter till ekologiskt.

0 liter
Bekämpningsmedel/år

Konstgödsel

Eko skippar konstgödsel och jobbar istället med kretslopp och gödsel från djuren. Statistiken visar hur mycket konstgödsel i kilo som inte används när du byter till ekologiskt.

0 kg
Konstgödsel/år

Obesprutad mark

Siffrorna visar hur stor yta jordbruksmark som inte besprutas med naturfrämmande bekämpningsmedel genom dina val. Dessa medel används inte i ekologisk produktion.

0 m2
Obesprutad mark/år

Byt till ekologiskt

0 av 11

Antal personer

0 st

Ekoeffekten – så har vi räknat

Hur kan vi veta hur mycket naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel du stoppar på ett år?

Ekoeffekten räknar ut skillnaden mellan ekologisk och konventionell produktion i Sverige för ett antal matvaror.

Tävling: Gissa giftet!

Hur mycket kemiska bekämpningsmedel har gått åt för att producera den här oekologiska matkassen?

Tävla om fina ekovinster från Årstiderna.

Vad är bekämpningsmedel?

Hur mycket bekämpningsmedel används i Sverige? Vilka olika typer av preparat finns det och hur godkänns ett ämne för användning? Lär dig mer om bekämpningsmedel, eller växtskyddsmedel som det också kallas av industrin.

Vad är konstgödsel?

Konstgödsel, mineralgödsel eller handelsgödsel är begrepp som alla beskriver gödsel som framställts på kemisk väg. Men vad är det egentligen konstgödsel? 

Åtta frågor och svar om kemiska bekämpningsmedel

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om kemiska bekämpningsmedel, eller pesticider och växtskyddsmedel som de också kallas.

Ekologisk eller konventionell odling – vad är bäst för miljön och klimatet?

Det är en svår fråga men ur ett helhetsperspektiv är ekologisk odling bäst.