Ekoeffekten – så har vi räknat

Ekoeffekten räknar ut skillnaden, i mängden naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel, mellan ekologisk och konventionell produktion i Sverige för ett antal matvaror. Här kan du läsa mer om hur vi har räknat.

Val av matvaror 

Urvalet av livsmedel i Ekoeffekten baseras på produkter som: 

  • produceras i Sverige
  • konsumeras i större mängder av svenska konsumenter 
  • gör stor skillnad att byta till eko 

Så har vi räknat 

Beräkningarna som ligger till grund för kalkylatorn baseras på statistiska underlag för konsumtion och produktionsgrenskalkyler för svenskt jordbruk. I realiteten finns stora variationer mellan gårdar och siffrorna speglar därför vad som kan ses som en genomsnittlig produktion av de olika produkterna. 

Uträkningarna avser kilo konstgödsel och antal liter färdigblandad lösning för naturfrämmande bekämpningsmedel. 

Siffrorna för skola är beräknade för en genomsnittlig skola med 225 elever och antalet skolmåltider per år. Förbrukning per elev baseras inköpssiffror från Sickla skola 2022.

Varför bara svenskodlat? 

Ekoeffekten beräknas på produktion av svenska livsmedel eftersom den statistiken finns tillgänglig. Att göra liknande beräkningar för den globala marknaden är i princip omöjligt då det saknas samlad statistik från världens alla länder. 

Men faktum är att hälften av all mat som vi äter är importerad och i andra länder används det ofta många gånger mer bekämpningsmedel än i Sverige. Använd Ekoeffekten som en ögonöppnare, ekologiskt gör stor skillnad - både här och i andra länder.  

Det här äter vi mycket av 

Jordbruksverket för statistik varje år över hur mycket livsmedel vi svenskar konsumerar. Räknaren i Ekoeffekten utgår från varor som svenska konsumenter konsumerar i större mängder och som är möjliga att producera i Sverige. Vi har alltså valt bort importerade varor som till exempel bananer och kaffe. Här kan du själv söka i Jordbruksverkets statistik över svenskarnas direktkonsumtion. 

Saknar du vegetariska alternativ? 

Urvalet i Ekoeffekten baseras på svensk produktion, och här är vall och spannmål de vanligaste grödorna. Men ungefär 70 procent av spannmålet som odlas går till djurfoder. I Sverige odlas såklart även andra grödor som till exempel rotfrukter, ärtor och grönsaker. Men Ekoeffekten baseras som sagt inte bara på svensk produktion utan även på vår konsumtion och nyttan av att byta till ekologiskt. Med dessa parametrar består listan till stor del av animaliska livsmedel. När du byter till ekologiskt kött, ägg eller mejeriprodukter får det många positiva effekter för djur och natur i flera led.  

Idag äter vi svenskar alldeles för mycket kött. Det är varken hälsosamt eller miljömässigt hållbart. Vi måste äta mer vegetarisk och vegansk mat för att bidra till en bättre miljö, bland annat eftersom köttproduktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Mindre kött, mer grönt och mer ekologiskt är vägen till en hållbar framtid. 

Och även om du äter vegetariskt gör det stor nytta att byta till ekologiskt. 

Varor som gör sig bäst som eko 

Ekoeffekten ger dig möjlighet att räkna ut vinsten med ekologiskt för en rad matvaror. Den listar några av de matvaror som produceras i Sverige och som gör stor skillnad att byta till eko. Matvaror, som när de är ekologiska, inte bidrar till att naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel sprids i naturen. 

Många fler ekoeffekter 

Ekologisk produktion har många fördelar för djur och natur. Ekojordbruket skippar inte bara naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel; det bidrar till en rikare natur med fler arter av surrande insekter och växter, ger oss renare vatten, jordar som myllrar av liv, mer pengar till bonden och faktiskt är det ekologiska jordbruket mer svenskt.

Det mesta djurfodret och näringen ska komma från gården eller närområdet. Dessutom används inte konstgödsel, vilket alltid är importerat.   

Räkna ut din ekoeffekt!

Så mycket bekämpningsmedel och konstgödsel kan du stoppa på ett år. Och testa gärna vad som händer när fler byter till eko.

Testa din ekoeffekt
Gillas av 3

Relaterat innehåll