Guide: Kom igång med solceller

Vi har tagit fram en enkel guide med allt du behöver veta om solceller. Här får du tips på vad du ska tänka på inför din installation av solceller på taket. 

Trots en snabb tillväxttakt för solceller utgör solelen mindre än en procent av den el som produceras i Sverige. Det är långt ifrån tillräckligt – solen har betydligt större potential än så. Och det finns egentligen inget som stoppar oss. Tekniken och förutsättningarna för en riktig solrevolution finns.  

Om du inte har ett eget tak att sätta solceller på men vill påverka någon annan har vi samlat ännu fler tips på den här sidan. Där hittar du bland annat en motion som du till exempel kan lämna till en bostadsrättsförening.

Klicka här om du vill skriva ut guiden och överlämna till någon. 

Här är guiden till vad du behöver tänka på när du sätter upp solceller på taket: 

1. Hitta lämpligt tak 

Lutning 

Solcellens lutning spelar roll. Optimal lutning är mellan 30 och 50 grader i Sverige. I söder är cirka 35 grader bäst och i norr cirka 45 grader. Men att följa takets egen lutning är generellt billigare än att vinkla solcellen optimalt. 

Riktning 

Bäst är att ha solceller riktade år söder, men även sydväst och sydost är bra. Har du solceller riktade rakt österut eller västerut minskar produktionen med mellan 10 och 20 procent, vilket gör systemet dyrare. 

Skuggning 

Om du har skugga på solcellerna kommer produktionen att minska. Den bästa placeringen är skuggfri mellan klockan 9 och 15 på sommarhalvåret. Någon mindre skuggning från till exempel en lyktstolpe går att hantera. 

2. Välj en bra storlek 

Egen elanvändning 

Ta reda på hur mycket el du använder i dag. Logga in hos ditt elbolag/nätbolag så att du kan se hur elanvändningen varierar över månader och dagar. I större bostäder är det den gemensamma elen i tvättrum och trapphus som blir intressant. 

Priset 

I dag kostar solceller omkring 18 000kr/kW. En normal villaanläggning är på ca 5 kW där varje kW behöver 6-7 kvadratmeter. För större anläggningar är priset exklusive moms 10 000-16 000 kr/kW beroende på utformning. 

Säkringen 

Något som kan begränsa storleken förutom takytan är säkringen. En tumregel är att du kan installera solceller motsvarande 1,73 * 400 V * huvudsäkringen. Det går ibland att höja säkringen för en kostnad. Prata med elnätsägaren för att kolla det. 

3. Räkna på lönsamhet  

Egenanvändning 

Det är viktigt för lönsamheten att solelen ersätter el du köper från nätet. Priset för köpt el är i dag omkring 1 kr/kWh och består av elhandelspriset, rörlig elnätsavgift, energiskatt och moms. Det är vanligt med 15-30 procent egenanvändning. 

Överskott 

Den el som du inte själv använder direkt matas in på elnätet (om du inte har ett batteri). För överskottet kan du få betalt för elen från ett elbolag (momsfritt), skattereduktion på 60 öre/kWh, elcertifikat (just nu ca 7 öre/kWh) och nätnytta från ditt elnätsbolag. 

Stöd till solceller 

Stöden för solceller har nyligen setts över och täcks nu av en särskild skattereduktion för grön teknik. Förutom solceller täcks även laddstolpar och batterier för lagring av egen elproduktion. För solceller ges en skattereduktion på 15 procent av kostnaden för arbete och material.  

Håll koll på Solelportalen för mer information om aktuella stöd för solceller.  

4. Beställ installation 

Jämför offerter 

Begär offerter från flera installatörer. Jämför i kr/kW. Du kan hitta aktörer nära dig via Svensk Solenergi och Solcellskollen. Det finns i dag en certifiering för installatörer och även certifierade solceller (enligt IEC-standard). Spana efter det! 

Takets förutsättning 

Solcellerna har en livstid på kring 30 år. Om taket är gammalt och kommer att behöva bytas under denna tid är det kanske bättre att byta tak först. Extra bra för miljön kan då vara att köpa ett soltak istället för ett tak plus solceller. 

Lagar 

Det finns några regler att ha koll på. Anmäl till elnätsbolaget innan inkoppling på nätet, använd bara godkända elinstallatörer, registrera dig hos Skatteverket om du har stor elproduktion och kolla upp om det behövs bygglov. 

Tips på mer läsning: 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg