Att bevaka strandskyddet

I denna handledning finner ni en genomgång av strandskyddsbestämmelserna och relevant domstolspraxis samt stöd i argumentation vid ärenden som rör strandskyddsdispenser och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. Syftet är att kretsar och länsförbund med hjälp av handledningen själva ska kunna föra talan i strandskyddsmål.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll