Yttrande gällande Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner

Sveriges första havsplaner antogs den 10 februari i år, men i samband med beslutet fick ett antal myndigheter i uppdrag att möjliggöra för ytterligare 90TWh havsbaserad elproduktion.

Sammanfattning

  • Naturskyddsföreningen är positiv till utbyggnaden av vindkraft, men vill framhålla att det inte får ske på bekostnad av skyddsvärd natur.
  • När havsplanerna uppdateras är det viktigt att ta hänsyn till EUs biodiversitetsstrategi och Sveriges utfästelser om 30% skydd och 10% strikt skydd.
  • Det finns ett stort behov av nyare och bättre underlag för såväl flyttfåglar och sjöfåglar som tumlare för att informera processen kring uppdatering av havsplanerna.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll