”Avveckla all offentlig finansiering av kol, olja och gas”

År 2021 måste markera slutet för all offentlig finansiering av kol, olja och gas, och utgöra startskottet för ökade offentliga investeringar i fossilfri energi. Det skriver Naturskyddsföreningen och Swedwatch i ett öppet brev till regeringen inför COP26.

För att nå temperaturmålet i Parisavtalet, och uppnå nollutsläpp år 2050, krävs en utfasning av fossila bränslen. År 2021 måste därför markera slutet för all offentlig finansiering av kol, olja och gas, och utgöra startskottet för ökade offentliga investeringar i fossilfri energi.

Offentlig finansiering av fossila bränslen är oförenligt med Parisavtalet och med Sveriges ambition att vara en av världens första fossilfria välfärdsstater, och riskerar att låsa in länder i ett fossilberoende.

Vi uppmanar Sverige att ansluta sig till Storbritanniens förslag om ett gemensamt ställningstagande för en utfasning av fossila bränslen i Glasgow. En sådan överenskommelse, utformad i linje med en vetenskapsbaserad ambitionsnivå och en rättvis omställning, kan utgöra den globala vändpunkt vi behöver för att nå 1,5-gradersmålet.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll