Bädda för klimathandlingsplanen – förverkliga konsumtionsmålen nu

Det har nu gått ett år sedan en enig Miljömålsberedning lade fram förslaget om att svenska konsumtionsbaserade utsläpp ska nå nettonoll och att Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck. I den stundande klimathandlingsplanen har regeringen ett utmärkt tillfälle att gå vidare och presentera ett förslag för genomförande, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Handelsanställdas förbund, Sveriges Konsumenter och Oxfam Sverige i Aktuell Hållbarhet.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll