Bestörtning på Naturskyddsföreningens rikskonferens över nedskärningar av biståndet

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 2022 uttrycktes djup solidaritet med Ukrainas befolkning och stor ilska över Rysslands illegala invasion. Självklart ska Sverige ta emot människor som tvingas fly från kriget, men under rikskonferensen uttrycktes bestörtning mot regeringens beslut att finansiera flyktingmottagandet med biståndsmedel. Naturskyddsföreningen uppmanar också riksdagen att snarast fatta beslut om ett importstopp av fossila bränslen från Ryssland.

Den svenska regeringen har nyligen valt att göra en rekordstor nedskärning av det internationella biståndet. Genom att dra tillbaka hela 9,2 miljarder för att lägga på flyktingmottagandet från Ukraina blir Sverige sitt eget största mottagarland av internationellt bistånd. Detta är ett svek mot världens fattiga och utsatta människor, och oförenligt med våra internationella åtaganden om att prioritera miljö- och klimatfrågor. Det är också ett ovärdigt sätt att högtidlighålla femtioårsjubileet av Stockholmskonferensen, FN:s första miljökonferens, som blev startskottet för det internationella miljöarbetet.

Detta plötsliga beslut drar undan mattan för tusentals organisationer i hela världen som arbetar för miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Där många av dem verkar är civilsamhällets utrymme redan kraftigt begränsat och miljöförsvarare arbetar inte sällan med livet som insats. Den svenska regeringens nedskärning betyder att många får se sina avtal brytas och överenskomna budgetar reduceras med 40 procent − mitt under pågående verksamhetsår.

Regeringen har alla möjligheter att begränsa vidden av sitt misstag. Migrationsverkets senaste prognos är hela fyra miljarder kronor lägre än det scenario som nedskärningarna bygger på. Att justera Sidas budget kräver endast att regleringsbrevet ändras igen, ett beslut som regeringen kan och borde fatta omedelbart.

Miljöförstöring och klimatförändringar driver på konflikter, skapar flyktingströmmar och ökar spänningarna på många håll i världen. Sedan kriget började har FN:s klimatpanel släppt en rapport som visar att redan 1,5 graders uppvärmning innebär mycket kraftiga och delvis oåterkalleliga förändringar. Att i detta läge minska stödet till tre stora klimatfonder med 1 miljard kronor är ytterst kortsiktigt och oansvarigt.

Krigets ekonomiska effekter hos oss i Sverige möts dessvärre även av flera andra kortsiktiga beslut som riskerar att göra oss ännu mer beroende av fossila bränslen och ohållbar matproduktion. Regeringen avsätter nu 10 miljarder för att ge en tusenlapp till bilägare, och kompensera för elräkningar och dieselnotor. Det är obegripligt, oacceptabelt och kontraproduktivt.

En av de organisationer som drabbas av regeringens dråpslag är våra kollegor på Ecoaction, Ukrainas största miljöorganisation. De uppmanar oss att inte låta kriget överskugga den viktiga miljökampen. Själva fortsätter de sitt arbete trots obegripligt svåra omständigheter. Som om kriget inte vore nog hotas de nu av uppsägningar för att hantera det indragna bidraget från Sverige. I och med krigsutbrottet är deras viktigaste fråga ett importstopp av fossila bränslen från Ryssland.

I fjol köpte EU fossila bränslen från Ryssland för inte mindre än 1 000 miljarder kronor. Precis som Ecoaction anser Naturskyddsföreningen att vi måste sluta finansiera Putins krig mot Ukraina och stoppa importen av fossil olja och gas från Ryssland. För Sverige borde det vara ett ganska lätt steg att ta: Förra året stod Ryssland för en knapp tiondel av den svenska importen av oljeprodukter och nio av tio svenskar är positiva till ett importstopp. I riksdagens näringsutskott finns redan en enighet om att Sverige borde införa ett importstopp och verka för att hela EU ska göra detsamma.

Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta driva på för att regeringen ska:

  • Fortsätta visa solidaritet med och ge stöd till Ukrainas befolkning.
  • Vårda arvet från Stockholmskonferensen 1972 och återupprätta förtroendet för Sverige som givarland, genom att stå kvar vid tidigare utfästelser och stå upp för ett pålitligt och effektivt utvecklingssamarbete.
  • Återföra budgetmedel till Sida för 2022 omedelbart, så att arbetet med miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter och demokrati kan fortsätta med oförändrad styrka.
  • Sluta importera fossil olja och gas från Ryssland. Fatta beslut om ett importstopp och verka för att hela EU ska göra detsamma. Det finns inget att vänta på.

Naturskyddsföreningens riksstyrelse

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll