Betydelsefull klimatseger i Sydafrika

Ibland händer det. Vår samarbetsorganisation Earthlife Africa Johannesburg har vunnit det första klimatmålet i sydafrikansk domstol. Regeringen tvingas nu ompröva beslutet om ett nytt kolkraftverk.

Sydafrika står i dag för nära hälften av alla koldioxidutsläpp i Afrika och är bland världens största producenter och konsumenter av kol. Omställningen av energisektorn är avgörande för att landet ska lyckas hålla sina löften enligt det nya klimatavtalet från Paris 2015. 

När miljödepartementet i Sydafrika godkände bygget av ett nytt stort kolkraftverk i den nordliga Limpopo-provinsen tog Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Earthlife Africa Johannesburg beslutet till domstol. 

En viktig del i överklagandet har handlat om att analysen av klimatkonsekvenser varit otillräcklig.  

Högsta domstolen i North Gauteng dömer nu till Earthlife Africa Johannesburgs fördel. Frågan om kraftverket skickas tillbaka till miljödepartementet för ny beredning.  

– Det ska inte behövas en domstol för att påminna energiministern om de löften som landet nyligen gjort genom att skriva under Parisavtalet, säger Makoma Lekalakal, talesperson för Earthlife Africa Johannesburg. 

Kolkraften ett stort problem 

Sydafrikas regering ingick i den grupp afrikanska länder som under klimatförhandlingarna i Paris starkt argumenterade för att den globala uppvärmingen måste begränsas till 1,5 grader. Trots det har landet planer på att bygga ut sin kolindustri. 

Klimatproblemen är redan ett faktum i landet, och samhällena i Limpopo-provinsen kämpar med tilltagande torka och vattenbrist.  

De stora sydafrikanska kolkraftverken påverkar inte bara klimatet och gör de långsiktiga förutsättningarna för överlevnad svårare. De förorenar också närmiljön och påverkar hälsan hos lokalbefolkningen.  

Ett vägledande utfall 

Nu förändras i alla fall förutsättningarna. Domstolen i North Gauteng kräver att en fullständig klimatanalys beaktas vid denna typ av tillstånd. Likaså måste miljödepartementet ta hänsyn till de invändningar som inkommit från olika samhällsaktörer.   

– Det här är en milstolpe, och domen lägger ansvaret på miljödepartementet, säger Makoma Lekalakala. 

Domaren John Murphy slår fast att kortsiktiga behov måste vägas mot långsiktiga konsekvenser. Nu stoppas bygget i väntan på ett nytt beslut från myndigheterna. 

– Domen sänder ett tydligt budskap till den sydafrikanska regeringen och till alla som planerar liknande projekt. Tillstånd kan inte ges om inte påverkan på klimatet har utvärderats tillräckligt, säger Makoma Lekalakala.  

Det nya kolkraftverket skulle byggas av Exxaro, den största leverantören av kol till det sydafrikanska energiföretaget Eskom. Det skulle ske i samarbete med japanska Marubeni Corporation och koreanska Electric Power Corporation (KEPCO). 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll