Biobränsle är inte hela lösningen för flyget

Att biobränsle skulle vara hela lösningen är ett återkommande argument i flygdebatten. Men tyvärr är det inte riktigt sant. Här listar vi några av svårigheterna. 

1. Produktionen  

I dag produceras biojetbränsle endast i en ytterst begränsad skala i relation till flygets omfattning. Verkningsgraden i tillverkningsprocesserna är än så länge låg och de flesta tänkbara produktionssätt befinner sig fortfarande på forskningsstadiet – det kommer med andra ord ta lång tid innan några stora mängder biobränsle kan fylla flygplanens tankar.  

2. Tillståndsprocessen  

Just nu är det inte tillåtet att flygbränsle innehåller mer än 50 procent biodrivmedel. Flygbränsle, eller flygfotogen som det också kallas, omges av ett strikt regelverk bland annat med tanke på säkerhet – inget får ju gå fel där högt uppe i luften. Därför krävs en mycket noggrann och tidskrävande process innan omfattande internationella regelverk och kontrollsystem kan ändras.  

3. Tillgången på råvaror 

Det allt mer akuta behovet av en klimatomställning kräver att alla sektorer slutar använda sig av fossila bränslen. Det gäller också flyget. Men endast en tredjedel av trafikens sammanlagda energibehov beräknas kunna täckas med biodrivmedel. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket material för att vi ska kunna ersätta allt fossilt bränsle inom flyget med biobränsle.  

Det allt mer akuta behovet av en klimatomställning kräver att alla sektorer slutar använda sig av fossila bränslen. Det gäller också flyget.  

4. Biologisk mångfald 

Om vi skulle fortsätta med dagens ineffektiva teknik- och resursanvändning i en värld utan fossila bränslen så blir trycket på ekosystemen orimligt högt, vilket skulle leda till utarmade ekosystem och artutrotning. Ett modernt samhälle som stänger den fossila banken och hämtar all energi och alla råvaror ovanför jordskorpan måste bli mycket energi- och råvarueffektivt. För att uppmuntra sådan effektivisering är det viktigt att flyget får betala sina fulla miljökostnader.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll