Bortom fossilsamhället: Tidsresan till 2053

Här finns tre olika förslag på hur man kan introducera workshopen Bortom fossilsamhället samt placera deltagarna i år 2053. Se en kort film, gör en tidsreseceremoni eller läs upp ett invigningstal för fossilmuséet.

Nedan presenteras tre förslag på hur ni som grupp kan gå till väga för att förflytta er till år 2053. Välj det sätt som passar er bäst, eller ta inspiration och sätt ihop er egen variant av tidsresan. Det är bara fantasin som sätter gränserna! Vissa ledare har låtit hela gruppen gå ut genom en dörr och in genom en annan. Andra har spelat “framtidsmusik” eller något annat spejsat ljud för att hamna i rätt stämning.

Genom att ge tid och utrymme åt tidsresan skapas en tydlig markör mellan nutiden och ”framtiden” år 2053. Det gör det lättare för deltagarna att leva sig in i det fortsatta arbetet med Bortom fossilsamhället och kan även bidra till djupare reflektioner.

1. Se filmen "Välkommen till fossilmuséet" (3 min)

_dXoeLqpnGw poster image

Filmen tar med deltagarna till en framtid där klimatmålen har uppnåtts. År 2053, åtta år efter att Sverige har uppnått nettonollutsläpp invigs fossilutställningen på uppdrag av den svenska regeringen. Museivärden presenterar några av utställningsföremålen från den fossila eran.

2. Gör en tidsreseceremoni (4 min)

Att göra en kort meditationsövning är ett sätt att väcka tankar och engagemang inför det fortsatta arbetet. Här är ett exempel på hur en sådan övning kan se ut.

Nu har det blivit dags för oss att resa i tiden, till år 2053! Ställ er upp och se till att ni har lite plats både framför och bakom er. Blunda. Ni ska få ta tre steg, ett i taget, när jag säger till.

Ta det första steget. Tänk på vem du är idag, år 2023, var du bor, och hur ditt liv ser ut. Vad tycker du om att göra?

(20-30 sekunders paus)

Ta det andra steget. Tänk på vem du är i framtiden, år 2053. Hur gammal är du? Var bor du? Hur ser livet ut? Vad gör du på dagarna?

(20-30 sekunders paus)

Ta det tredje steget. Tänk på vad du gjorde för att bli den du är idag, år 2053. Hur har du förändrats? Hur har samhället förändrats?

(20-30 sekunders paus)

Ta ett djupt andetag och öppna ögonen. Välkomna till år 2053!

3. Invigningstal till fossilmuséet (3 min)

Detta tal passar bra att läsa upp som det absolut första ni gör när workshopen börjar. Förstärk gärna den dramatiska känslan genom att sätta upp en skylt på dörren till rummet där ni befinner er eller spela upp en spejsad låt.

För åtta år sedan, år 2045, blev Sverige det första landet i världen att uppnå nettonollutsläpp. Det betyder att utsläppen av växthusgaser har minimerats och de utsläpp som fortfarande görs fångas in.

Allt är inte perfekt. Men vi har kommit ganska långt.

Ni har alla upplevt omställningen av samhället. Ni har bidragit till den på olika sätt. Vissa saker som kändes omöjliga känns nu självklara. Idag känns det svårt att föreställa sig att folk brukade köra till jobbet i stora, tunga bensinslukande bilar och slänga i sig djurbaserad snabbmat till lunch. Kommer ni ihåg hur det var när unboxing trendade i sociala medier och så mycket i vår vardag var gjort av eller förpackat i plast från fossil olja? Det är naturligt att ha blandade känslor när vi tänker på allt som hänt sedan dess. Sorg över sådant som gått förlorat - arter, landmassor, aktiviteter och saker som försvunnit på vägen. Glädje över beslut som tagits och att nya möjligheter skapats. Hopp om att fortsatt förändring är möjlig.

Nu, år 2053, öppnar en utställning med föremål och fenomen från den fossila eran och omställningen till det fossilfria samhället. Vi ska besöka den. Det kommer att bli en nostalgitripp för alla vi som var med under omställningsåren, en tillbakablick på sådant som försvunnit, förändrats eller blivit till. Välkomna!

Bli först att gilla!