Bortom fossilsamhället: Var kreativa

I detta steg får deltagarna släppa loss sin kreativitet och skapa utifrån de mål ni satt upp för workshopen. Här finns förslag på upplägg, men hur ni utformar det hela är upp till er!

Det finns många sätt att lägga upp detta steg. Här finns förslag på hur uppdraget kan se ut och olika sätt att presentera det. Slutligen finns förslag på avslutande reflektionsfrågor som hjälper till att lyfta tankar som har uppkommit under workshopen.

Detta steg är det viktigaste i workshopen och bör därför få ta mest tid. Vad det kreativa uppdraget ska innebära kan workshopledaren bestämma i förväg eller så beslutar ni det gemensamt under workshopens gång (se punkt 1, Uppdraget).

1. Uppdraget

När deltagarna har bekantat sig med muséet och berättelserna från omställningsåren är det dags för dem att skapa sina egna berättelser. Välj ett uppdrag som passar det ni vill åstadkomma med workshopen och sätt igång!

I den kreativa processen kan ni gärna återknyta till de olika förändringsfaktorerna som ni diskuterade i det förra steget. Vilka faktorer spelade in i just er berättelse från omställningsåren? Tänk även på att förändring sällan är någon spikrak och odelat positiv process. Vilket motstånd och vilka hinder dök upp på vägen? Hur hanterades dessa? Vad var det som gick förlorat?

Förslag på olika kreativa uppdrag:

 • Berättelsen om er: Skapa historien om hur er organisation/företag/grupp bidrog till den stora omställningen. Vad gjorde ni? Gjorde ni det själva eller tillsammans med andra? Mötte ni något motstånd och hur hanterade ni detta? Vilket objekt hade kunnat representera detta i utställningen?
 • Berättelsen om fossilerans prylar: Välj ut några saker som var ohållbara när ni var unga på 2020-talet och som ni tycker saknas i muséet. Skriv berättelser om hur de påverkades av omställningen. Fundera även på vad dessa saker betydde för just er arbetsplats.
 • Berättelsen om lokalsamhället: Skapa berättelsen om ert lokalsamhälle och hur det bidrog till eller påverkades av den stora omställningen. Vilka saker, platser eller företeelser har försvunnit? Vilka har tillkommit? Vilka krafter, processer eller händelser skapade förändringen? Hur hade detta kunnat representeras i utställningen?

2. Presentation

När ni är klara med ert kreativa arbete är det dags för er att presentera era berättelser för resten av gruppen på det sätt som ni tycker är lämpligast. Vi har sammanställt några förslag här nedan. Låt deltagarna välja de presentationssätt som känns inspirerande för dem eller kom på helt egna varianter!

Förslag på olika presentationssätt:

 • Illustrera er historia med en bild eller illustration. Skapa den själva eller be en AI-bildgenerator att ta fram den.
 • Improvisera fram en teaterföreställning som är cirka en minut lång och baserad på er berättelse.
 • Skriv en ny text baserad på er berättelse till en existerande låt.
 • Presentera er berättelse i form av en charad. Låt resten av gruppen gissa vad den handlar om.
 • Presentera er berättelse i form av en hisspitch för en påhittad jury av investerare.
 • Skriv en dikt baserad på den historia ni har arbetat fram.

3. Avslutande reflektion

Avsluta med att låta var och en skriva ned sina tankar och reflektioner. Diskutera gärna tillsammans om ni har tid.

Förslag på frågeställningar att utgå ifrån:

 • Vad tar du med dig från arbetet med Bortom fossilsamhället till ditt ordinarie arbete? Skriv ned tre insikter.
 • Hur kan ni som grupp arbeta för att förverkliga det specifika framtidsscenario ni har skapat? Formulera ett första steg.
 • Vilken övergripande roll kan du eller din organisation/företag/grupp spela i omställningen till ett fossilfritt samhälle? Skapa en vision för ert framtida arbete.
Bli först att gilla!