Med anledning av utvecklingen i Ukraina

Kära naturvänner, 

Över en natt stod det klart att vi befinner oss i en helt ny verklighet. Vi följer med stigande oro den hemska utvecklingen i Ukraina och våra tankar är med den ukrainska befolkningen.  

Rysslands invasion av Ukraina har skördat liv, drivit miljontals människor på flykt och satt världen i skräck. Kriget kommer även att få långtgående konsekvenser för arbetet för miljö, demokrati och mänskliga rättigheter i Ukraina.   

Kollegor i vår samarbetsorganisation Ecoaction, Ukrainas största miljöorganisation, drabbas hårt av situationen. De jobbar under svår press just nu och de anställda har tvingats fly Kyiv. Vi följer deras situation nära och söker vägar att stötta dem.

I ljuset av denna oroväckande utveckling kan frågor och klimat och natur kännas långt borta. 

Men, precis som vår systerorganisation Ecoaction vill finna sätt att så fort som möjligt arbeta vidare, så fortsätter vi att arbeta med vårt uppdrag. Klimat- och naturkrisen är fortsatt akut och känner inga landsgränser. Något som ytterligare underströks av den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som konstaterar att klimatförändringarna hotar hela mänsklighetens och ekosystemens överlevnad och läget är värre än befarat.   

Som Sveriges största miljöorganisation vill vi uttrycka vårt stöd till och vår solidaritet med Ukraina och våra vänner och kollegor som kämpar för sina liv och sitt lands demokrati och frihet. Vi hoppas på att fred, demokrati och godhet ska segra över den ondska som vi nu bevittnar. Och vi fortsätter att stå upp för naturen, det är vårt ansvar att inte låta destruktiva krafter lamslå vårt viktiga arbete.

Karin Lexén
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl 
Ordförande, Naturskyddsföreningen

Upprop: Stoppa Europas fossilberoende av Ryssland

Sverige och andra länders import av rysk olja och gas innebär stora inkomster som till stor del finansierar Putins krig i Ukraina. Samtidigt skadar koldioxidutsläpp från fossila bränslen klimatet och vår planet. För att elförsörjningen ska bli hållbar och trygg i Sverige, EU och globalt behöver vi ställa om till förnybar energi och avsluta beroendet av fossila bränslen. De senaste dagarnas oroliga omvärldsutveckling belyser ytterligare behovet att gå mot ett 100 procent förnybart energisystem.  

Tillsammans med 450 organisationer från 49 länder ställer sig Naturskyddsföreningen därför nu bakom ett upprop som manar EU med flera att omedelbart strypa importen av rysk olja och gas. Putins krig mot Ukraina måste stoppas!

Naturskyddsförenigen❤️Екодія

Ecoaction är Ukrainas största miljöorganisation och en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer. De bedriver politiskt påverkansarbete, informerar och mobiliserar den ukrainska allmänheten. Du kan följa deras – just nu extra modiga – arbete via Twitter @ecodiya.

Gillas av 8

Relaterat innehåll