Checklista: Föreningens checklista för klimat och biologisk mångfald

Vi är många i Sverige som är engagerade i föreningar av olika slag – från fackförbund till församlingar och intresseorganisationer. Här finns stor potential att vara med och driva samhällsomställningen framåt. Därför har vi på Naturskyddsföreningen tagit fram 10 åtgärder som tillsammans gör skillnad för klimatet och den biologiska mångfalden.

Gillas av 1

Relaterat innehåll