Coronakrisen: Ställ villkor för ekonomiskt stöd

När regeringen beviljar massiva insatser för att lindra de negativa ekonomiska effekterna till följd av krisen är det viktigt att pengarna också används för att skapa ett hållbart och motståndskraftigt samhälle på längre sikt.

Coronakrisen har drabbat många i form av sjukdom, förlust och oro inför framtiden. Den har lett till en tillfällig minskning av koldioxidutsläpp, men ett samhälle i ekonomisk kris och med begränsad rörelsefrihet vill ingen ha.

Ställ om!

Vi har inte råd eller tid att låta åtgärderna för att lindra effekterna av coronakrisen förvärra klimatkrisen. Villkorslösa stöd med skattemedel till branscher med stora utsläpp, exempelvis flyget, bör undvikas. 

Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att:

  • Etablera en statlig grön omställningsfond för att bidra till en snabb, jobbskapande och rättvis omställning. Syftet med fonden är att stödja och möjliggöra klimat- och miljöinvesteringar i såväl privat som offentlig sektor. Den skulle också kunna användas för att genomföra näringslivets klimatfärdplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige.
  • Ställ hållbarhet som villkor för finansiellt stöd.En stor del av den utökade utlåningen och det finansiella stödet bör utformas så att de skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi och långsiktigt hållbara affärsmodeller.

Styr mot gröna jobb

Investera i framtidens företag och i omskolning till gröna jobb för dem som behöver lämna branscher med stora klimatutsläpp. 

  • Ett grönt utbildningspaketEn del av de permitteringar och varsel som nu är oundvikliga kan hanteras genom att erbjuda omskolning till nya jobb i gröna branscher.
  • Skapa förutsättningar för gröna jobb. Gröna sektorer är allt från kollektivtrafik, energieffektivisering och digitalisering till kultur, naturturism och ekologiskt jordbruk. Även arbeten inom vård, skola och omsorg är gröna, då de oftast har ett mycket litet klimatavtryck och i hög grad bidrar med samhällsnytta. Tjänstesektorn behöver också växa med särskilt fokus på att gynna en cirkulär ekonomi.

Nystarta Sveriges beredskapsarbete mot klimatförändringar och naturkatastrofer

Under senare år har vårt land upplevt skogsbränder, torka och översvämningar. 2018 behövde Sverige hjälp av åtta länder för kunna släcka skogsbränderna. Vi har inte råd eller tid att tänka kortsiktigt: arbetet med att stärka vår klimatberedskap måste prioriteras.

  • Stärk Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel. Beroendet av importerade insatsmedel kan minskas genom en omställning till ett ekologiskt, fossilfritt och mer diversifierat jordbruk, vilket dessutom bidrar till ökad kolinlagring och en rikare biologisk mångfald. 
  • Återskapa fler våtmarker, då de skyddar vid torka och bränder, minskar riskerna för översvämning och ökar grundvattenbildningen. Sårbarhet mot översvämningar kan minskas genom att undvika att bygga alltför strandnära. 
  • Diversifiera skogsbruket. Det kan göra skogar mer motståndskraftiga mot torra somrar och nya skadeinsekter.
  • Gör en plan och skjut till rejält med resurser i statens budget för åtgärder som ska stärka Sveriges beredskap mot naturkatastrofer.

Glädjande nog finns det många förslag, inte minst från näringslivet, som bidrar till att minska utsläppen och samtidigt stimulerar en ekonomisk utveckling och skapandet av nya arbetstillfällen. Krisen skulle kunna leda till att vi på allvar börjar omställningen till ett hållbart samhälle.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!