Dags för en grön skattereform

Det är hög tid för en skattereform där principen om att förorenaren betalar tas på allvar. Klimatskadliga utsläpp, naturresursuttag, resursförbrukning och föroreningar måste beskattas hårdare medan miljö- och klimatskadliga subventioner ska bort. Dessutom fördelas miljöskatterna oproportionerligt idag. Det skriver Naturskyddsföreningen i Dagens Industri.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll