Det här är ”Miljön i siffror” 

Hur ser den långsiktiga utvecklingen ut för miljön i Sverige? Och vilka uppgifter kan man lita på? För att göra det lättare att hitta korrekta fakta har Naturskyddsföreningen tagit fram en ny årlig rapport med namnet ”Miljön i siffror”. 

Världen står inför en trippelkris, med klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och spridning av miljögifter. Det handlar om dramatiska förändringar av förutsättningarna för livet på jorden. Men hur illa är det egentligen?    

För att underlätta faktainhämtning och bidra till en balanserad och kunskapsbaserad debatt har Naturskyddsföreningen sammanställt fakta kring klimat och miljö i den årliga rapporten Miljön i siffror.    

Rapporten bygger på offentliga uppgifter bland annat inom områdena klimatförändringar, biologisk mångfald, tillståndet i våra hav och skogar samt hållbar konsumtion. 

Härifrån kommer siffrorna 

Siffrorna i Miljön i siffror bygger framför allt på offentlig statistik från myndigheter.  

Urvalet är gjort utifrån Naturskyddsföreningens arbetsområden som finns utstakade i föreningens framtidsstrategi, som omfattar en bredd av miljöområden. De siffror som valts ut utgår från offentlig statistik som uppdateras regelbundet samt är lätta för en bred publik att ta till sig.  

Sammantaget ska innehållet ge en bred bild av det aktuella miljötillståndet. Sammanställningen är dock inte heltäckande, då svenska myndigheter sammanställer en lång rad statistiska uppgifter som på olika sätt beskriver tillståndet för klimat och miljö.  

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll