Det här gör vi för att få fart på finansbranschen

Det räcker inte med att välja bort fossilberoende företag för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Finansiella aktörer behöver i högre grad beakta miljöaspekter och låna ut till och investera i företag utifrån miljö- och klimathänsyn. 

För att möta och motverka klimatförändringar och hantera en ändlig tillgång på naturresurser behövs en övergång till ett hållbart samhälle som verkar inom planetens gränser. Den finansiella sektorn har en nyckelroll i denna omställning och behöver ställa om så att finansiella flöden gynnar låga utsläpp av växthusgaser, miljöförbättrande åtgärder och klimatanpassningar. 

Investera för miljö och hållbarhet 

Svenska hushåll har tillsammans över 12 000 miljarder kronor i sparkapital (SCB 2020). Dessvärre gör inte alltid dessa pengar gott eftersom hänsyn till miljöaspekter ofta inte är en integrerad del av finansiella verksamheter. Naturskyddsföreningens mål är att driva på finansbranschen att ta ett betydligt större ansvar inom miljö och hållbarhet. Vi vill också att det ska vara lättare för konsumenten att göra ett miljömässigt bättre val. Vi gör detta genom att: 

  1. Ta fram definitioner, standarder och riktlinjer 
  1. Driva på finansbranschen att ta fram hållbara produkter 
  1. Ta fram guider och tips till konsumenter 
  1. Arbeta med påverkansarbete gentemot politik och företag 
  1. Initiera och delta i samarbeten med branschen och civilsamhället, t.ex. genom Dubbelt så grön, Fair Finance Guide och ISO. 

Våra bästa tips för sparare: 

Grön pension: Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida och kolla om ditt fondval är grönt. Byt annars till en likvärdig fond med bättre miljöprofil.  

Spara hållbart: Kolla om din bank tillhör de bästa på listan hos Fair Finance Guide. Om din bank jobbar som den ska kan dina sparpengar göra nytta för miljön.  

Satsa på ett miljöprojekt: Genom crowdfunding kan du satsa pengar i ett specifikt miljöfrämjande projekt – till exempel utvecklingen av en produkt som löser ett miljöproblem.  

Miljömässiga lån: Undersök möjligheterna att få bättre rabatt genom ett miljöbilslån, skapa din egen energi genom solpanelslån eller få ner dina bolånekostnader genom miljöförbättrande åtgärder i hemmet.   

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll