EEB – Europas största federation för miljöorganisationer

EEB, European Environmental Bureau är en plattform för den europeiska miljörörelsen. De granskar och arbetar för att påverka EU:s miljöpolitik.   

European Environmental Bureau grundades 1974 efter ett möte där icke-statliga miljöorganisationer från olika länder i Europa träffades. På plats fanns även representanter från bland annat FN och EG (som EU hette tidigare). Syftet med mötet var att få olika perspektiv och synpunkter innan den första miljöhandlingsplanen för Europa skulle antas. Under mötet föddes idén om att skapa en federation för miljöorganisationer i Europa som kunde komplettera de statliga instituten, och som kunde påverka och hålla koll på den framväxande miljöpolitiken inom unionen. 

Idag består federationen av 180 medlemsorganisationer i 38 länder som tillsammans representerar cirka 30 miljoner enskilda medlemmar. Många av medlemmarna verkar även i länder som inte ingår i EU. EEB har en rådgivande status vid förbindelser med bland annat Europarådet, Europaparlamentet, OECD och FN:s kommission för hållbar utveckling. 

Vilka frågor arbetar EEB med? 

EEB är verksamma inom många olika områden och fyller flera viktiga funktioner för miljörörelsen. Dels är man en övergripande och sammanhållande aktör för hela den europeiska miljörörelsen. Dels övervakar och påverkar man hur EU hanterar miljöfrågor inom unionen. På plats i Bryssel finns många egna experter inom olika sakområden, men det finns också många inom nätverket som är sakkunniga och knutna till organisationen. Exempel på verksamhetsområden är klimatförändringar, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, nanoteknik, miljömärkning, kemiska föroreningar och förebyggande av avfall. 

Vad har EEB åstadkommit? 

EEB har arbetar inom många olika fält och med skilda uppgifter. De fungerar som informationscentral i miljöfrågor och driver arbetsgrupper i olika frågor. De producerar även ståndpunktsdokument i ämnen som är, eller borde vara, på EU:s dagordning. Några av projekten de är aktiva i är:  

  • Kampanjen Cool Products drivs av federationen sedan många år och syftar till att våra elektriska vardagsprodukter ska bli mer hållbara och energieffektiva. 
  • EEB bevakar löpande Århuskonventionen. Det är en FN-konvention om allmänhetens rätt att få delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor samt rätten att få göra juridiska prövningar i miljöfrågor. 
  • Minamatakonventionen för en kvicksilverfri värld. EEB har via sitt nätverk varit med och påverkat utformningen av FN:s globala kvicksilverkonvention som 121 länder förbundit sig att följa. Idag arbetar man med att stimulera ländernas nationella genomförandeplaner för att begränsa eller helt få bort utsläpp och användning av kvicksilver. 

Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, är idag de enda två svenska organisationerna som är medlemmar i EEB. Sedan 2019 är Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl även ordförande för hela EEB.  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll