Effektrapport 2023

Detta är Naturskyddsföreningens årliga rapport till Giva Sverige och övriga intressenter. Den beskriver utfallet för de mål som Naturskyddsföreningens riksstyrelse beslutat om efter att riksstämman 2018 antog en ny framtidsstrategi för åren 2019–2023 (ursprungligen för åren 2019–2022 men den förlängdes med ett år på grund av pandemin). Målen gäller för riksföreningens verksamhet.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll