Effektrapport för 2021

Detta är en årlig rapport till Giva Sverige som beskriver utfallet för de mål som styrelsen beslutat om efter det att riksstämman 2018 antog en ny framtidsstrategi. Målen gäller för Riksföreningens verksamhet.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterade inlägg