En lag som reglerar företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är genomförbar och efterfrågas

Enligt uppgifter i Bryssel är Sverige det enda land som planerar att rösta nej till det historiska EU- direktivet för företags ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Eftersom flera länder står och vacklar kan Sverige spela en avgörande roll.

Gemensamt uttalande från Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige och Swedwatch med anledning av uppgifter om att Sverige inte kommer stödja direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö och klimat i omröstningen i COREPER i EU.

Bakgrund

Redan 2022 inleddes förhandlingarna om Corporate Sustainability Due Diligence direktivet (CSDDD). I december 2022 kom ministerrådet överens om sin position. I juni 2023 hade EUparlamentet förhandlat fram sin position och under hösten 2023 genomfördes trepartsförhandlingar mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. I december 2023 nåddes en politisk överenskommelse. Därefter ska ministerrådet och EU-parlamentet godkänna överenskommelsen. Det är ytterst ovanligt att en färdigförhandlad överenskommelse stoppas i ett så sent skede.

Syftet med CSDD-direktivet är att skapa ett gemensamt ramverk för att motverka företags negativa påverkan på miljön och mänskliga rättigheter. Konkret handlar det om att företag måste kartlägga och prioritera risker genomgående i värdekedjan och agera för att motverka dessa risker. Därtill handlar det om att se till att människor som drabbats negativt av företags verksamhet ska ha rätt till gottgörelse.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll