En rapport om kött med rabatt

Kött- och mejeriproduktionen står globalt för nästan lika stor klimatpåverkan som hela transportsektorn, och konsumtionen i världen fortsätter att öka. I rapporten "Det subventionerade köttet" ger vi förslag på hur vi kan minska jordbrukets miljöpåverkan samtidigt som vi ökar miljönyttan. 

Många tror att flyg och bilar är de största orsakerna till global uppvärmning, och visst är de klimatvärstingar. Men den globala kött- och mejeriproduktionen står för hälften av matens totala klimatpåverkan (6,7 miljarder ton CO2e 2016 eller 13 procent av alla växthusgasutsläpp). Det påverkar klimatet nästan lika mycket som vad bilar, flygplan, båtar och lastbilar gör – tillsammans (7,9 miljarder ton CO2 2016 eller 15 procent)!

Också för oss svenskar står livsmedelskonsumtionen för en stor del av våra utsläpp. För att klara Sveriges klimatmål och riksdagens Generationsmål behöver de här utsläppen minska. 

Trots att konsumtionen av animaliska livsmedel i Sverige orsakar utsläpp på över ett ton koldioxidekvivalenter per person och år är köttet rabatterat genom bland annat att priset inte alls speglar skadorna på miljö och klimat. Eftersom utsläppen huvudsakligen utgörs av metan och lustgas omfattas de inte av några klimatskatter, som bara gäller koldioxid. Dessutom ges subventioner till foderproduktion via EU:s gemensamma jordbrukspolitik.  

Det subventionerade köttet

Därför föreslår vi i rapporten "Det subventionerade köttet" en avgift på konsumtionen av kött, vilket kan bidra till att minska klimatpåverkan. Vi föreslår också att de stora miljöskadliga subventionerna som går till jordbruket ska fasas ut. 

Det finns flera sätt att utforma den här avgiften. Ett enkelt första steg som skulle uppnå önskad effekt vore en avgift per kilo kött i konsumentled. Intäkterna bör användas för att betala för ekosystemtjänster i jordbruket. Då ger avgiften dubbel nytta, och pengarna återförs till jordbruket. 

Läs hela rapporten:

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll