Fair finance guide – för ett mer hållbart finansliv

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar. Det är också en hjälp för vanliga bankkunder att driva på en förändring så att bank- och finansbranschen blir mer hållbar.

Naturskyddsföreningen medverkar i granskningsinitiativet Fair Finance Guide tillsammans med organisationerna Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Diakonia, Fair Action och World Animal Protection. Initiativet undersöker vilken hänsyn banker tar till miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor när den investerar dina pengar.   

Påverka din bank att bli mer hållbar 

Genom en internationell metod kartläggs vilka krav nio banker i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Bankernas praktiska agerande granskas därefter genom fallstudier för att kontrollera om de följer sina riktlinjer. Resultaten publiceras via fairfinanceguide.se där man enkelt kan jämföra bankernas resultat, mejla sin bank och berätta vad man tycker samt få vägledning för att byta till en mer hållbar bank.   

Fair Finance Guide grundades 2009 i Nederländerna och har där lyckats påverka banker och försäkringsbolag i en hållbar riktning. Från och med 2015 finns Fair Finance Guide i 13 länder: Nederländerna, Sverige, Norge, Japan, Indonesien, Belgien, Tyskland, Thailand, Indien, Kambodja, Filippinerna, Vietnam och Brasilien. I Sverige finansieras initiativet med stöd från Sida. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll