Fair Finance Guide granskar bankerna

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Naturskyddsföreningen är en av initiativtagarna. 

Naturskyddsföreningen medverkar i granskningsinitiativet Fair Finance Guide tillsammans med organisationerna Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Diakonia och Fair Action. Initiativet undersöker vilken hänsyn banker tar till miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor när den investerar dina pengar.   

Genom en internationell metod kartläggs vilka krav de sju största bankerna i Sverige ställer på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Bankernas praktiska agerande granskas därefter genom fallstudier för att kontrollera om de följer sina riktlinjer. Resultaten publiceras via fairfinanceguide.se där man enkelt kan jämföra bankernas resultat, mejla sin bank och berätta vad man tycker samt få vägledning för att byta till en mer hållbar bank.   

Fair Finance Guide grundades 2009 i Nederländerna och har där lyckats påverka banker och försäkringsbolag i en hållbar riktning. Idag finns Fair Finance Guide i tolv länder: Nederländerna, Sverige, Japan, Norge, Indonesien, Belgien, Tyskland, Brasilien, Thailand, Indien, Kambodja och Filippinerna. I Sverige finansieras initiativet med stöd från Sida. 
Läs mer på: fairfinanceguide.se 

Foto: Marek Stefunko / EyeEm

Rapporter 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll