Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling

Naturskyddsföreningen, Volvo Cars, LO och Swedbank är överens. Vårt ekonomiska system förstör planeten och ökar ojämlikheten och måste därför förändras. Tillsammans med en bred skara aktörer har vi varit med och tagit fram konkreta rekommendationer till åtgärder i ”Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling”.

14 rekommendationer för omställning till hållbar ekonomisk utveckling

 1. Översyn av finanspolitiska ramverket
 2. Reformera skattesystemet
 3. Komplettera BNP för ekonomiskt beslutsfattande
 4. Hållbar ekonomistyrning i kommuner och regioner
 5. Inför hållbar bolagsstyrning
 6. Anta en nollvision för avfall
 7. Prissätt CO2-utsläpp
 8. Lämna ingen utanför
 9. Investera i social hållbarhet
 10. Inför hållbar offentlig upphandling i praktiken
 11. Anta en strategi för levnadslöner i företagens värdekedjor
 12. Underlätta för företag att hållbarhetsredovisa
 13. Säkra kompetens för omställningen
 14. Utöka internationella samarbeten om hållbar ekonomi

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll