Finanssektorn ska bli dubbelt så grön

Naturskyddsföreningens stora samverkansprojekt inom hållbar finans, "Dubbelt så grön", har pågick under två år med syftet att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle genom att ta ett omtag kring hela finansbranschen.

Många konsumenter vill ta miljöansvar även i sin privatekonomi och i sitt sparande, men idag uppfattas det ofta svårt både att hitta rätt produkt och att lita på de produkter som marknadsförs som miljövänliga. Banker, fondförvaltare och försäkringsbolag behöver i högre grad säkerställa att investeringar och utlåning gynnar låga utsläpp av växthusgaser och miljöförbättrande åtgärder så att sparprodukter som tar aktiv hänsyn till miljö och klimat blir normen framöver. 

Projektet "Dubbelt så grön" handlade både om att öka det hållbara sparandet och utöka utlåning till miljöinvesteringar. På det sättet ger hållbara sparprodukter dubbel nytta.  

Projektet är nu avslutat, men vårt engagemang och arbete för en hållbar finansmarknad fortsätter. Vi ställer krav på finansbranschen och vill underlätta för konsumenter att hitta och välja sparalternativ som tar hänsyn till miljö och klimat! 

Inom projektet arbetade Naturskyddsföreningen tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Söderberg & Partners, HSB Göteborg, SEB, Swedbank, ICA-Banken, JAK Medlemsbank, Ekobanken, WorldFavor samt 350.org. Västra Götalandsregionen var projektets huvudfinansiär. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll