Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet

Fakta är att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk. Och den väntas fortsätta öka, tack vare eleffektivisering inom svensk industri och ytterligare expansion av förnybar el, skriver Linda Burenius, föreningen 100 procent förnybart, och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen på DN Debatt.

En slutsats kan samtliga riksdagspartier enas om, nämligen att svensk elexport ger stor klimatnytta, eftersom den tränger ut fossilbaserad elproduktion i våra grannländer. Moderaterna skriver exempelvis att de vill ”underlätta export av svensk koldioxidfri el”. Samma uppfattning, med olika formuleringar, har också framförts av L, KD, SD, C, S, V och MP.

Samtidigt har flera partier gått till hårt angrepp på regeringen för att den inte stoppat Vattenfalls stängning av två olönsamma kärnkraftsreaktorer i Ringhals. De har också rasat över att Sverige under vissa timmar dels importerat el från kolkraftlandet Polen, dels ”kört igång” det oljebaserade reservkraftverket i Karlshamn.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!