Förbjud jakt med bly – skrota omoderna vapen

Bly är hälsofarligt, och ju mer bly som finns i naturen, desto mer bly återfinns också i våra kroppar. Därför behöver bly förbjudas helt inom jakt. För det krävs att politiken tar sitt ansvar och att jägarkåren byter ut sina gamla vapen, skriver Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningen har länge arbetat för att minska mängden bly i naturen. Bly är mycket giftigt och används fortfarande i stor skala. Föreningen välkomnar därför EU-kommissionens beslut om att utöka förbudet mot all användning av blyhagel i ammunition i närheten av våtmarker, som träder i kraft 16 februari 2023. Men strängare förbud behövs. Bly är redan vid mycket låga doser farligt för såväl djur som natur och människor.

Njursjukdomar och högt blodtryck är exempel på hur människan påverkas av bly i blodet. Forskning visar också att bly är särskilt skadligt för barn, då det påverkar barns utvecklingsförmåga och IQ. 

Livsmedelsverket rekommenderar att gravida kvinnor och barn under sju år helt undviker viltköttsprodukter som färs, skav, korv och grytbitar om det är osäkert om viltköttet har skottrensats från bly på rätt sätt. Övriga rekommenderas att inte sådana viltköttsprodukter mer än högst en gång i månaden, då de ofta kommer från områden där skottet har träffat.

Forskning visar också att miljontals fåglar påverkas av bly. Runt en miljon fåglar dör varje år av blyförgiftning. Sjöfåglar får ibland i sig blyhagel i tron att det är småsten, som de äter för matsmältningens skull. Bland Sveriges fåglar är bland annat kungs- och havsörnar utsatta, då de äter de köttbitar i anslutning till skotthålet som jägarna skär bort. Det har även konstaterats att svenska björnar har höga halter bly i blodet. Bly utgör därför ett av flera hot mot den biologiska mångfalden.

Med tanke på att familjer som jagar inte sällan har högre halter bly i blodet, är det besynnerligt att bland annat Svenska Jägareförbundet är negativt till blyförbud i ammunition. Förbundet menar till exempel att mer eller mindre hela Sverige kommer räknas som våtmark när förbudet nu införs. Det stämmer givetvis inte. 

Motståndet bottnar sannolikt i att det kan anses bli svårare att jaga. Blyhagel är nämligen särskilt vanligt vid jakt med hagelgevär. Dessa vapen används i första hand till jakt på små djur som är svåra att träffa, till exempel fåglar.

Sverige klarade av att fasa ut bly i bensin på något årtionde, och vi är övertygade om att många jägare har förståelse för att gamla vapen kan behöva bytas ut för att sluta sprida bly i naturen.

Men de används även vid jakt på vår svenska tiger, lodjuret – som från och med den 1 mars ska skjutas i rekordstor omfattning när licensjakten på detta fridlysta djur börjar. En utredning från 2006 visar att cirka 100–160 ton bly från jakt med blyhagel årligen hamnar i miljön.

Ett vanligt argument mot blyförbud är att äldre vapen, däribland hagelgevär, inte klarar blyfri ammunition. Det må stämma, men är inte ett problem som borde övertrumfa ett blyförbud och efterföljande fördelar för folkhälsa och natur.

Allt bly i ammunition behöver fasas ut, och det finns i dag goda alternativ. 

Vårt grannland Danmark, men även Nederländerna, införde ett totalförbud mot bly i ammunition i alla miljöer redan på 90-talet. Men här i Sverige motarbetas det av jägar- och skytteförbund. Sverige klarade av att fasa ut bly i bensin på något årtionde, och vi är övertygade om att många jägare har förståelse för att gamla vapen kan behöva bytas ut för att sluta sprida bly i naturen. 

I den svenska riksdagen finns många jaktintresserade ledamöter, liksom i regeringen med Ulf Kristersson och Ebba Busch i spetsen, som torde vilja agera för en mer hållbar jakt. Naturskyddsföreningen uppmanar därför regering och riksdag att välkomna EU-kommissionens utökade förbud mot bly i ammunition vid våtmarker och ta ytterligare steg mot ett totalt blyförbud vid jakt.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll