Förordningsändringar för att möjliggöra internationellt klimatsamarbete i enlighet med artikel 6 i Parisavtalet

Naturskyddsföreningens yttrande över promemorian Förordningsändringar för att möjliggöra internationellt klimatsamarbete i enlighet med artikel 6 i Parisavtalet.

 • Naturskyddsföreningen anser att det är lämpligt att
  Energimyndigheten utses till ansvarande myndighet för
  genomförandet av artikel 6.
 • Däremot anser föreningen att Sverige inte bör använda artikel 6 för att uppnå sina nationella klimatmål givet de många risker kopplade till:
  o Additionalitet, dubbelräkning, minskad ambition, ökad
  svårighet och kostnad för värdlandet att möta sina klimatmål,
  samt negativa effekter på miljö-, urfolk och lokalsamhällen.
 • Sverige har mycket goda möjligheter att nå klimatmålen med
  nationella åtgärder.
 • Inga reduktionsenheter bör auktoriseras (ITMOs) innan
  förhandlingarna är klara och det finns en granskningsprocess med tydliga mandat och beslut om transparens på plats.
 • Sverige bör fokusera på att fortsatt genom klimatfinansiering
  (additionellt till biståndsbudgeten) och annan innovativ finansiering stötta låg- och medelinkomstländer att klara omställningen.
klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll