Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS2)

Naturskyddsföreningens yttrande om Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS2)

Sveriges klimatpolitik behöver skärpas, inte urvattnas ytterligare i linje med utvecklingen under den nuvarande mandatperioden. Naturskyddsföreningen välkomnar förslagen i Naturvårdsverkets skrivelse, men noterar att påverkan på de svenska utsläppen beror helt på hur det nya utsläppshandelssystemet implementeras i relation till existerande styrmedel. Om regeringen skulle använda sig av ETS2 för att motivera nya sänkningar av koldioxid- och energiskatten på bränsle skulle den svenska klimatnyttan utebli.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll