Förslaget till reviderade kriterier för Svanenmärkning av Kosmetiska produkter 090

Naturskyddsföreningens yttrande över förslaget till reviderade kriterier för Svanenmärkning av Kosmetiska produkter 090

Naturskyddsföreningen välkomnar Nordisk miljömärknings förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av Kosmetiska produkter. Förslaget innehåller flera viktiga förbättringar. Naturskyddsföreningen vill särskilt framhålla att följande kommer medföra ökad nytta för såväl människor som miljö:

  • Att krav införs på en policy för leverantörskedjan och uppförandekod för leverantörer
  • Att listan på förbjudna ämnen utökas med en rad ämnen med
    problematiska egenskaper, exempelvis bisfenoler och siloxaner
  • Att fossil råvara inte längre tillåts i våtservetter
  • Att ytbehandling av förpackningar med PFAS förbjuds

    Naturskyddsföreningen har granskat underlaget med utgångspunkt i föreningens miljömärkning, Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen har i sin granskning särskilt fokuserat på de avsnitt av kriterierna som ändrats jämfört
    med föregående version.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll