Inspel rörande förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering

Sammanfattning

  • Naturskyddsföreningen anser att havsbaserad vindkraft bör förläggas där dess potentiella positiva inverkan på arter och havsmiljö maximeras och risken för negativa effekter på desamma minimeras.
  • Naturskyddsföreningen gör bedömningen att samexistens mellan havsbaserad vindkraft och naturvård kan leda till vissa positiva effekter för havsmiljön.
  • Två sådana effekter är återhämtning av mjukbottensamhällen och ökad kollagringsförmåga – dessa specifika effekter är dock beroende på om förbud mot bottentrålning införs och vindkraftsparker förläggs i tidigare trålade miljöer.
  • Etableringen av havsbaserad vindkraft kan därtill möjligen ge positiva reveffekter – om förvaltningen av andra aktiviteter också syftar till att möjliggöra detta.
  • Eventuella positiva effekter är starkt beroende på var vindkraftparkerna placeras, hur och när de byggs och avvecklas och vilka anpassningar som görs för att minimera skada på den marina miljön och de marina arterna, framförallt marina däggdjur och fågel.
  • Naturskyddsföreningen lyfter också ett antal punkter rörande vad som måste tas i beaktande inför en hållbar utbyggnad av vindkraften, som de kumulativa effekterna, områden som ska undvikas, uppföljning av de marina värdena etc.

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll