Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen förperioden 2026–2037

Naturskyddsföreningens yttrande över Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Naturskyddsföreningen anser att miljö- och klimatomställningen ska genomsyra hela politiken och att de närmare tusen miljarder kronor som planeras att investeras i infrastruktur de kommande tolv åren ska användas för att skapa en mer energi-, transport- och resurseffektiv samhällsstruktur. Transportsektorn står för en betydande del av Sveriges klimatpåverkan, och vi
är just nu på väg att missa klimatmålen. När så stora offentliga investeringar görs i att bygga framtidens infrastruktur måste det ske med utgångspunkt att klimatmålen ska nås på både kort och lång sikt.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll