Yttrande över Promemorian Justerad beräkning av bilförmån

Naturskyddsföreningen har i många år arbetat för att systemet för bilförmån ska reformeras i linje med det förslag som nu presenteras i promemorian. Föreningen är därför generellt mycket positiv till promemorians förslag.

Grundprincipen ska vara att regelverket för förmånsbilar ska vara till för att hantera skattefrågor, exempelvis vid delad användning av bilen i tjänsten och privat, utan att göra bilen subventionerad av samhället.

Miljöstyrningen ska vara generell, lämpligtvis genom det bonus-malussystem som finns på plats, och inte genom specialregler för just de som har tillgång till förmånsbilar.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll