Kolgruvor hotar miljöförsvarare i Sydafrika

De kämpar för miljön med sina liv som insats. Miljöförsvarare i Sydafrika har hittills fört en ojämn kamp mot gruvindustrin. Covidpandemin har gjort motståndet ännu svårare. Men hoppet växer: landets starka grundlag och omvärldens bistånd ses som en räddning.

Husen spricker när gruvan spränger efter kol. Rökdammet förstör och boskapen dör. Befolkningen runt Ikwezigruvan i östra Sydafrika inte bara lider av den miljöpåverkan som gruvdriften utsätter dem för. Många har även arresterats när de protesterat.

Kämpar mot nya kolgruvor i Sydafrika

Naturskyddsföreningen har i en tidigare artikel berättat om miljöförsvararna i Newcastle i KwaZulu-Natal. De som kämpar mot nya kolgruvor. Fler och fler gruvor har etablerats och prospekterats men det är fortfarande Ikwezigruvan som är mest kontroversiell.
Nu får de lokala miljöförsvararna rättslig hjälp från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation CER (Centre for Environmental Rights).

Thobeka Gumede som själv är zulu och ung advokat arbetar med befolkningen som bor runt Ikwezigruvan.

-Ikwezi beviljades gruvrättigheter 2012, men de började bryta kol först 2018. Sedan dess har befolkningen runt gruvan lidit av allvarlig miljöpåverkan. Sprängningarna som gör att husen spricker och resulterar i svart ohälsosamt rökdamm. Boskapen har börjat dö och man misstänker att orsaken är vattenföroreningar.

Gruvbolaget har lovat guld och gröna skogar till den närboende befolkningen, men man har inte sett något, inte ens arbetstillfällen.

-De närboende har under flera år bett gruvbolaget Ikwezi Mine: ”Snälla visa oss ert tillstånd, era gruvrättigheter, miljötillstånd, er vattenanvändningslicens så att vi kan visa er hur ni kränker våra rättigheter.”

Miljöförsvarare i Sydafrika har arresterats och hotats

Men gruvbolaget har vägrat. Åtskilliga protester har hållits och flera miljöförsvarare har arresterats och mordhotats. Nu har Thobeka Gumede och CER gått in och formellt begärt ut dokumenten.

-Det finns en uppfattning om att miljöförsvararna stoppar utvecklingen. Företagen splittrar befolkningen och ger fördelar till en viss gruppering som då vänder sig emot miljöförsvararna.

Miljöförsvararna blir isolerade och måltavlor. Vissa förlorar till och med sina liv.

Thobeka Gumede berättar att många av miljöförsvararna får sms, telefonsamtal och även hot mot sina egna familjemedlemmar. De tvingas ofta sluta med sitt motstånd mot gruvföretagen eller till och med regeringen, bara för att skydda sig själva och sina familjer.

-Jag skulle säga att det är riktigt, riktigt svårt att vara en miljöförsvarare i Sydafrika. Du kämpar bara för rätten till liv, för vatten.

Tolv miljöförsvarare har mördats för protest mot gruva

Kampen mot Ikwezigruvan i Sydafrikas KwaZulu-Natalprovins är bara några år gammal. Men 20 mil österut, vid Indiska Oceanen, har befolkningen i byarna runt Rio Tintos RBM-gruva lidit sen 80-talet.

Det var 1985 som befolkningen runt gruvan började klaga - vatten och luft hade blivit förorenat, det var damm överallt. Betesmark hade blivit förstörd och boskap försvann, ramlade över kanten, för det fanns inte staket runt gruvan. Kampen mot gruvan har blivit dödlig.

Sedan 2005 har tolv personer dödats. Richard och Wax lever under dödshot, men de fortsätter att protestera mot gruvan. Två gånger har Richard utsatts för mordförsök. 26 kulor har avlossats mot honom.

-Min bror mördades den elfte december 2019, på grund av sitt miljöförsvar.

Wax är ordföranden för befolkningen i de fyra samhällen som ligger runt gruvan.

-En gång blev jag erbjuden 5,2 miljoner rand (drygt tre miljoner kronor) för att skriva på ett dokument där jag mer eller mindre skulle ge upp mitt miljöförsvarsarbete.

Miljölagarna genomförs inte

Michelle Koyama arbetar som advokat på CER och assisterar Naturskyddsföreningens andra samarbetsorganisation groundWork.

-Konstitutionen ger rätten till en hälsosam miljö och där finns avsnitt 24 som säger att vi har rätt till miljö som inte är skadlig för hälsan och för folkets välbefinnande.

Allt ser bra ut på pappret i lagboken men kollegan Thobeka Gumede är inte nöjd.

-Den stora frågan är genomförandet av lagen, och det är den största utmaningen här i Sydafrika, att den inte genomförs som den ska. Ekonomin prioriteras ofta framför miljösäkerhet.

Sydafrika, Afrika, CER, miljöförsvarare, gruva, kolgruva, kol, klimat, klimatförändringar, hotad, lagar, Ikwezi mine
Thobeka Gumede (till vänster) och Michelle Koyama (till höger) är kollegor på Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation CER.

Covid-pandemin har gjort det mycket svårare för miljöförsvararna i Sydafrika. Rent praktiskt har det varit omöjligt att genomföra protestaktioner, då Sydafrikas restriktioner har förhindrat att folk kan samlas. Även allmänhetens möjligheter att delta i processen där gruvtillstånd ges har påverkats av nya pandemiregler.

Miljardstöd för att fasa ut koldriften i Sydafrika

Men det finns trots allt ljus i Sydafrikas gruvtunnel. När grundlagen väl tillämpas tar den vara på miljön. Men det händer först när advokater som Thobeka och Michelle på CER tar upp fallen i högre domstolar.

Sydafrikanerna fick också goda nyheter med sig hem från klimatmötet i Glasgow i november 2021. Där kom beskedet att Sydafrika får 8,5 miljarder dollar för att satsa på förnybar energi.

Det statliga elbolag Eskom är jordens enskilt största privata förorenare, hela 87 procent av Sydafrikas elproduktion kommer från kolkraftverk. Nu kommer EU-länder och USA med miljardbiståndet hjälpa Eskom att minska föroreningarna från kolkraftverken. Något som positivt kommer påverka hela jordens miljö.

Kanske nästa generationer miljöförsvarare inte behöver riskera sina liv eller hälsa om koldriften fasas ut.

Miljöförsvarare 2022 Herobild

Stå upp för miljöförsvarare!

Företags verksamhet ska inte orsaka miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter.

Skriv under!
Gillas av 1

Relaterat innehåll