Kommissionens meddelande om EU:s kommande klimatmål för 2040

Naturskyddsföreningens yttrande över Kommissionens meddelande om EU:s kommande klimatmål för 2040 (COM (2024) 63)

  • EU måste göra mer i en tid av accelererande klimatförändringar - nettonoll 2050 är för sent för att EU ska leva upp till Parisavtalet och 1,5-gradersmålet.
  • Målnivån måste utgöra en betydande ambitionsökning – vilket 90 procent nettoutsläppsminskningar till 2040 inte utgör. I
    Kommissionens meddelande1 konstateras att en förlängning till 2040 av nuvarande policyramverk inklusive Fit for 55, skulle ge
    utsläppsminskningar på 85-90 procent netto till 2040. Ambitionsnivån för EU:s klimatmål för 2040 bör därmed vara högre än 90 procent netto för att utgöra en ambitionsökning utöver vad som redan är beslutat.
  • Att begränsa den globala uppvärmningen kräver både en snabb
    minskning av utsläpp ner mot noll, och ökade upptag i ekosystemen för att minska koldioxidhalten i atmosfären samtidigt. Sverige bör därför verka för inrättande av separata mål för kraftigt ökad kolsänka i ekosystemen utöver ett ambitiöst utsläppsminskningsmål (brutto).
  • Det är riskfyllt och ekonomiskt ineffektivt att förlita sig på industriell koldioxidinfångning och lagring (”industrial carbon removals”), varvid den andelen bör minimeras i utformandet av mål och måluppfyllelse. Kolsänkeökningen bör i huvudsak utgöras av kolsänka i ekosystemen. Användande av industriell koldioxidinfångning och lagring för kolsänkeutökning bör ske i begränsad skala och det bör utvecklas samt tillämpas strikta principer för när det är motiverat.
klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll